Kategori: Din rätt

Din rätt

Vilka rättigheter och skyldigheter har du i samhället?

På den här sidan kan du ställa frågor och redaktionen försöker ta reda på vart du ska vända dig för att få svar. Du får vara anonym, om du vill, men redaktionen måste få ditt namn och dina kontaktuppgifter.

Mejla till redaktionen@voxvigor.se


Redaktör

Monica Atterberg
monica@voxvigor.se

Följ Vox Vigor