Din rätt

Psykiatrijournaler på nätet

Från och med den 15 oktober 2018 finns också psykiatrijournaler för Uppsala län tillgängliga på nätet, via e-tjänst. Först ut var Region Skåne. Journalen nås via 1177 Vårdguiden. Dock går det inte att läsa tidigare anteckningar.

Psykiatrijournaler är nu tillgängliga

Region Uppsala var först i Sverige med att ge patienter tillgång till sina journaler via nätet, vilket skedde 2012. Men då gjorde man undantag för vissa journaler, bland annat journaler inom psykiatrin. Från den 15 oktober är även psykiatrijournalerna tillgängliga på nätet för patienterna i Uppsala län. Men journaler inom barn- och ungdomspsykiatrin och rättspsykiatrin är fortfarande undantagna från e-tjänsten. Under 2019 ska ett arbete påbörjas för att även journaler inom barn- och ungdomspsykiatrin ska läggas ut på nätet.

Hur fungerar journal på nätet?

Journalerna nås via 1177 Vårdguiden på webben. Efter besöket med patienten dikterar läkaren det som har beslutats under mötet. Därefter skriver en läkarsekreterare ut det och läkaren läser det och kontrollerar att journalanteckningen blivit rätt.

När detta är gjort ska läkaren signera det och det är först efter att det är gjort som vårdtagarna kan läsa det i journalen. Så länge läkaren inte har signerat, så finns det inte tillgängligt på nätet. Om läkaren inte signerar så signeras det automatiskt efter 14 dagar och går att läsa.

Införandet har tagit tid- varför?

Inom just psykiatriområdet finns det särskilda frågor som måste lösas för att både patienter och medarbetare ska kunna känna sig delaktiga och trygga. Representanter för de olika brukarorganisationerna i Uppsala län kallades till möten med psykiatriledningen angående detta under 2017.

– Därför har det tagit längre tid att införa detta inom psykiatrin, säger Åsa Törnkvist, som är biträdande verksamhetschef för psykiatrin vid Akademiska sjukhuset. Åsa menar också att detta kommer att bli ett bra stöd för patienterna.

Digital utveckling och e-hälsa

År 2017 antog regionstyrelsen tio uppdrag för digital utveckling och e-hälsa. Ett av dessa uppdrag var just att ge patienterna tillgång till journalanteckningar från psykiatrin. Region Uppsala har bestämt att man ska vara ledande i att arbeta med moderna tekniska lösningar inom sjukvården. Man anser att det både är bra för patienterna och att det gör vården bättre. Vivianne Macdisi (S), sjukhusstyrelsens ordförande, menar att detta är ett viktigt steg för att stärka patientens delaktighet i sin egen vård.

 

Text: Karin Olin Knutsson och Petra Rohrer

Källa: it-halsa.se

Lämna en kommentar

Relaterade artiklar