Din rätt

Personligt ombud – ett stöd för dig som har psykiska funktionsnedsättningar

Personligt ombud är en verksamhet som ger stöd åt personer som har psykiska funktionsnedsättningar och som är 18 år eller äldre. Detta stöd är kostnadsfritt.Ombudet arbetar på uppdrag av dig som har en funktionsnedsättning och arbetar fristående från myndigheter och vårdgivare. För att få stöd av personligt ombud behövs det inget biståndsbeslut eller remiss. Ett personligt ombud har tystnadsplikt.

Personligt ombud finns för dig som:

  •  är 18 år eller äldre och som har omfattande och långvariga psykiska funktionsnedsättningar
  •  har komplexa behov av vård, stöd och service
  • har behov av kontakt med olika myndigheter, såsom socialtjänst, primärvård, specialistpsykiatrin
  • har behov av samordning mellan myndigheter

Bra att veta om Personligt ombud

  • de arbetar på ditt uppdrag
  • det är gratis
  • de har tystnadsplikt och för inga journaler
  • de är ingen myndighet
  • de ger inte vård eller behandling
  • de kan inte besluta om insatser eller ta över myndigheters ansvar för samordning.

Petra Rohrer

Lämna en kommentar

Relaterade artiklar