Kontakta oss:

info@voxvigor.se

Telefon: 0767-810 830

Vox Vigor – en nättidning är ett projekt som drivs av Studiefrämjandet Uppsalaregionen och finansieras av Arvsfonden. Uppsala kommun och Uppsala Kulturförening är samarbetspartner. Hjärnkoll Uppsala län, SeSam Uppsala och Ting & Kaka i Uppsala stöder projektet.

Tidningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Projektledare: Monica Atterberg

Redaktionen:

Monica Atterberg, redaktör och ansvarig utgivare
Thomas Gustafsson, text och foto
Petra Rohrer, text och foto
Karin Olin-Knutsson, text
Alexander Nyberg, tekniker
Joel Öhlund, tekniker
Göran Holm, text och foto
Tua Lilja, foto

Övriga medarbetare:

Johanna Eriksson, text och foto
Mary Dolk, text och foto
Ylva Larsson, text
Sören Fernqvist, text
Stellen Klingstad, text
Sara Jonsson, foto
Rickard Myrberg, foto
Sylvia-Monica Gabrielsson, foto
Carina Ankarborg, foto

Övriga medarbetare i projektet:

Ingor Lind
Maria Höglund

Projektet riktar ett speciellt tack till Moderskeppet och Distansskolan.se som hjälper till att utbilda projektets medarbetare.

© Nättidningen Vox Vigors skribenter och fotografer äger upphovsrätten till sitt eget material. Redaktionen äger rätt att förfoga över materialet i nättidningen Vox Vigor under projekttiden, dock längst t.o.m. år 2020, om inte annat överenskommits med respektive upphovsman.

Redaktionen förbehåller sig rätten till sedvanlig redigering av inkomna texter och fotografier.