Kontakta oss:

info@voxvigor.se

Telefon: 0738–28 80 50

Vox Vigor – en nättidning startade som ett projekt och drevs av Studiefrämjandet Uppsala Västmanland, finansierat av Arvsfonden. Uppsala kommun och Uppsala Kulturförening var och är fortfarande samarbetspartner. Hjärnkoll Uppsala län, SeSam Uppsala, Ting & Kaka i Uppsala, Svenska OCD-förbundet och NSPH Uppsala stöder projektet. Projektledare har varit Monica Atterberg.

Tidningen är religiöst och partipolitiskt obunden.


Redaktionen:

Monica Atterberg, redaktör och ansvarig utgivare
Thomas Gustafsson, text och foto
Petra Rohrer, text och foto
Karin Olin-Knutsson, text
Alexander Nyberg, webbdesigner, tekniker & utbildare
Göran Holm, text och foto

Övriga medarbetare:

Johanna Eriksson, text och foto
Ann Qvarnström
Mary Dolk, text och foto
Ylva Kristina Larsson, text
Sören Fernqvist, text
Stellen Klingstad, text
Rickard Myrberg, foto
Olov Jung
Carina Ankarborg, foto

Övriga medarbetare i projektet:

Ingor Lind
Maria Höglund

Projektet riktar ett speciellt tack till Moderskeppet och Distansskolan.se som hjälper till att utbilda projektets medarbetare.

© Nättidningen Vox Vigors skribenter och fotografer äger upphovsrätten till sitt eget material.

Redaktionen förbehåller sig rätten till sedvanlig redigering av inkomna texter och fotografier.

Länka gärna för privat bruk!.
Förbjudet att länka i form av extern annonsexponering.