Peer betyder Personlig Egen Erfaren Resurs, vilket innebär att den som arbetar som Peer Supporter har egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Peer Support är en avlönad medmänniska som är anställd inom landsting och kommun för att stötta patienter. Yrket främjar återhämtning. Att bli Peer Supporter kräver att man går en fem veckors utbildning.

 

Varför blev Carl-Johan en Peer Supporter?

När Carl-Johan Bachofner kraschade, så hittade han med tiden ett sätt för återhämtning. Han förstod att ett sätt till återhämtning som fungerar för en människa också kan fungera för andra. Eftersom han är pedagogiskt intresserad undrade han hur han skulle säga till personer som nyligen har kraschat att de inte behöver fastna i eländet, utan att de kan komma vidare snabbare. En av Calles tankar med att bli Peer Supporter var ”tänk om de börjar ta seriöst på återhämtning med själverfarna – alla vi som har erfarenhet av psykisk ohälsa har stark hjälp av varandra och då tänkte jag att tänk om de börjar inse detta inom vården och börjar ta in detta i vården”.

 

Vad ingår i Peer Support-utbildningen?

– Det man bland annat får lära sig är hur kommun och landsting/region är organiserade, eftersom det är organisationer som en Peer Support kommer att komma i kontakt med. Det är den ena delen. Den andra delen handlar om Peer Supporterns roll gentemot den som är sjuk. En tredje del är rollen gentemot personal. Personalen kan ibland känna sig utsatt och hotad av en Peer Supporter. Men det är ju inte så att Peer Supportern ska ta personalens roll. Peer -Supportern ska ju vara ett komplement; en medmänniska, säger Calle. Detta diskuterades väldigt mycket under utbildningen. Det är viktigt. Peer Supporten ska ju ”fiska”, ta kontakt, bygga upp relationer, vara här – det är huvudinnehållet i utbildningen, skulle jag säga.

Calle menar att utbildningen var på gränsen till vad han orkar. Det bästa med utbildningen, enligt Calle, var att det fanns andra där med liknande erfarenheter och att de var där för att göra skillnad.

 

Peer Support – en yrkesgrupp

Calle önskar att fler Peer Supporters blir anställda i kommun och landsting.
Vox Vigor har sedan tidigare skrivit artikeln “Peer Support i Uppsala” samt “Peer Support som en resurs” om den enda anställda Peer Supportern som finns i Uppsala kommun.

– Men jag har inga illusioner om att kunna arbeta 100 procent, fast jag kan göra väldigt stor nytta som jag redan gör nu. Jag önskar dock att promenaderna i föreningen Balans kunde anslutas till vården på något sätt. Då skulle det vara ett bevis för att de tar oss på allvar.

Calle berättar att undersökningar/studier har visat att 80 procent av alla bältesläggningar försvinner om man använder en Peer Supporter istället. Brukare/patienter som har varit i kontakt med en Peer Supporter blir snabbare friska.

Calle menar också att en Peer Supporter även kan hjälpa patienter när de skrivs ut att få kontakt, till exempel med Tinget eller andra träffpunkter – att kunna visa vägen ut till träffpunkter, föreningar och andra aktiviteter.

 

Peer Support i Uppsala

Idag finns det endast en Peer Supporter anställd i Uppsala. Denna person är anställd inom kommunens socialpsykiatri och arbetar på de olika träffpunkterna. De som har gått utbildningen till Peer Supporter brukar ha återträffar för att utbyta erfarenheter. Calle anser att det är positivt med dessa återträffar. Han menar också att Peer Support–rollen är framtiden.

Det behövs olika sorters Peer Supporters, enligt Calle. Det behövs nog minst 2 Peer Supporters i verksamheterna. ”Min roll, som jag ser det, är att hålla en lågaffektiv stämning i olika grupper och att vara orienterad mot ett resultat.”

  

Förhållandet Peer Support och personal

Det är viktigt att förstå att en Peer Supporter inte ska ta över personalens ansvar, utan han eller hon ska snarare ska vara en länk mellan personalen och patienten. En Peer Supporter ska inte göra anmälan eller så, utan ska i första hand vara en medmänniska. Hen kan däremot följa med patienten till vården.

 

Peer Supporterns viktigaste egenskaper

Calle anser att de viktigaste egenskaperna för en bra Peer Supporter är att ha en god förmåga att lyssna och att vara närvarande. Dessutom är det bra om personen har god självinsikt om hur mycket hen orkar arbeta utan att själv börja må dåligt.

 

Behövs det ytterligare någon utbildning?

– Jag tror att man känner sig otillräcklig i många fall. Samtidigt finns det ingen psykolog utan egen erfarenhet av psykisk ohälsa som kan mäta sig med personer med egen erfarenhet, som Peer Supporters har. Det är en annan sorts erfarenhet som behövs, en kompletterande. Det är viktigt att man förstår vilken målgrupp man har att göra med.

Calle menar att det ibland kan uppstå svåra situationer, till exempel om man träffar personer som har suicidtankar. Då finns det ingen handledning för hur en Peer Supporter bör agera.

Avslutningsvis ville Calle säga något om sina tankar om friskvård. Han menar att Peer Supporters är friskvård och att de, som ett exempel, borde leda föreningars självhjälpsgrupper.

 

Text: Karin Olin Knutsson och Petra Rohrer

Foto: Tua Lilja