Samhälle

Peer Support i Uppsala

Zandra Hermansson

Zandra Hermansson är Uppsalas första professionella kamratstödjare. Hennes arbetsplats är träffpunkterna Tinget och Ymer.

Extratjänst som Peer Support

Zandra fick tjänsten som Peer Support inom Uppsala kommun via Arbetsförmedlingens extratjänster. Där fick hon vara med tack vare att hon tidigare hade deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin. Extratjänster motsvarar det gamla FAS3. Inom kommunen finns det en avdelning som heter ”extratjänster”, berättar Zandra. Arbetsförmedlingen frågade henne om hon var intresserad av att arbeta som Peer Support. Zandra tackade ja och blev då intervjuad av Uppsala kommun. Men för att få jobbet som Peer Support var hon tvungen att först gå utbildningen på fem veckor som Forum för Brukarinflytande anordnade.

 

Utbildningen

-Utbildningen var rolig och spännande men också otroligt tung och svår, säger Zandra.

Hon berättar att det var väldigt mycket information och otroligt mycket som hon inte visste om att det fanns inom psykisk vård.

– Kanske var jag litet naiv då jag trodde att detta med elchocker och bältesläggningar hörde till det förflutna – men det gör det ju inte, vilket utbildningen gjorde mig mycket medveten om.

Zandra berättar vidare att hon under utbildningen fick lyssna till många historier från personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Det kändes ganska tungt efteråt.

– Vi fick under utbildningen strategier för att kunna hantera sådana situationer, fortsätter Zandra. Sen är det ju svårt att komma ihåg allting i huvudet, så vi fick allt i en pärm som vi fick med oss hem för att i lugn och ro kunna läsa det efteråt. Det har hjälpt mig otroligt mycket. Varannan månad kommer jag att ha möten med Forum för Brukarinflytande – som stöttning, bearbetning och påläsning – om jag behöver det.

-Vi fick även lära oss vikten av att behålla ett lugn som Peer Support och en del om lågaffektivt bemötande, berättar Zandra. Lågaffektivt bemötande är en metod för hantering av problemskapande beteende – mer information finns att läsa på Bo Hejlskov Elvéns hemsida.

 

En Peer Supporters arbetsuppgifter

– Här på träffpunkterna är jag en kamratstödjare som finns till och pratar med brukare som kommer hit. Jag behöver inte göra något annat, utan kan vara här i 4 timmar och prata med en och samma person om det behövs.

Zandra berättar också att hon inte presenterar sig direkt som Peer Support, utan att hon brukar låta samtalet pågå en stund först. Då frågar brukarna vad Peer support är och hon förklarar det då och många blir otroligt positiva till att hon arbetar som Peer support.

Hon säger också att hon får en direkt feedback på att hon har gjort något för brukaren.

– Jag minns ju från den tiden när jag mådde dåligt att jag avskydde frasen: ”Jag förstår att det måste vara jobbigt att må dåligt”. Då tänkte jag:” Nej, ni förstår inte eftersom ni inte har varit där själva”. Det är här jag kommer in. Jag känner inte till deras historier. Jag vet inte vad de går igenom men jag vet hur det är att må dåligt.

Zandra säger att hon hittills inte har behövt hjälpa till med så många praktiska saker, men när det har varit aktuellt så har hon hjälpt till med att betala räkningar, söka in till utbildningar, kontakta myndigheter med mera.

– Det kan vara svårt att följa med brukarna på möten, eftersom jag bara kan göra det på min arbetstid och den är inte mer än 4 timmar/dag.

Zandra tycker att det bästa med jobbet som Peer Supporter är att hon får hjälpa människor.

– Även om man bara sitter och pratar och inte gör så mycket, så är det väldigt kul att kunna ge någonting. Vissa personer kommer hit och är lite nere och när de går efter att ha pratat en stund med mig, så ler de faktiskt.

 

Samarbete med personalen

Zandra anser att hon har kommit in mycket bra i arbetsgemenskapen och att det känns väldigt positivt. Hon berättar att hon är med på alla personalmöten. Hon har även blivit inbjuden till TIF (Träffpunkternas Intresseförening) och fått delta i deras styrelsemöten där hon har fått kunskap om hur TIF jobbar. Hon känner att hon har blivit väldigt bra mottagen.

Hon säger också att de har tagit in henne i arbetslaget på ett för henne bra sätt. Något som kändes stort för Zandra var att hon, precis som personalen, fick beställa en kalender för nästa år.

 

Påverkas den egna psykiska ohälsan?

Zandra tycker att hon mår bra av att jobba med det här och att hon inte har några problem själv med sitt mående. Hon menar att hon har återhämtat sig. Zandra anser att hennes egen resa egentligen har varit ganska lätt, då hon bara har haft depressioner som hon inte har behövt medicinera för. Det har räckt med att prata med en kurator. Men ibland får hon en dipp. Då blir hon tystare och är inte så pratglad. Det är nog så man märker när hon har en dålig period, konstaterar hon. Zandra menar också att det ibland kan vara positivt att man är tystare. Det kan hjälpa andra. För vissa personer räcker det med att man bara sitter bredvid dem. De blir glada av att någon bara håller dem sällskap.

– Ännu har jag inte fått höra någon stark historia som har påverkat mig. Det lär väl komma så småningom och då vet jag inte hur jag personligen kommer att reagera, avslutar Zandra.

 

Text och foto: Petra Rohrer och Karin Olin Knutsson

1 kommentar

  • Kurt Nyberg

    Vad roligt att höra hur det är att jobba som peer supporter. Känns som en bra funktion. Många skulle kunna ha den rollen som ”extrajobb”, för idag har AF allt mer tagit över rollen som återhämtningsisntitution.

Lämna en kommentar

Relaterade artiklar

Zandra Hermansson
Peer Support i Uppsala