Samhälle

PEER Support som en resurs

Porträtt på Micael Lögde Fotograf: Petra Rohrer

Träffpunkterna Tinget och Ymer i Uppsala kommun har anställt en Peer Support. Det är ett uppdrag som löper på ett år. Inspiration har hämtats från i första hand Skottland och det är Micael Lögde, verksamhetschef för Socialpsykiatri Uppsala kommun, som har varit drivande i att anställa Peer Support.

Peer Support och omvärlden

Micael Lögde berättar om att han kom i kontakt med Peer support-begreppet för flera år sedan, 2011. Då var det Skottland som arbetade med det. Peer support finns också i USA, Australien, Holland och Nya Zeeland.

– Jag har kontinuerligt fyllt på med information och blivit mer och mer nyfiken. Med tiden blev jag övertygad om att Peer Support är en viktig del i brukarnas återhämtning, förklarar Micael. Egenupplevd erfarenhet som man kan använda för att stötta andra är också en stor sak i återhämtningsprocessen för att komma vidare för peer supportern. Då blir det en win-win situation, både för dem som befinner sig i psykisk ohälsa och för de verksamheter som anställer peer supportrar.

-Så sent som i augusti var ett gäng från Ymer på besök i Nederländerna och pratade om Peer Support. Micael ser Peer Support som ett viktigt komplement till vården och man har  nu en person anställd och förhoppningsvis blir det flera på sikt.

Hur anställdes Peer supportern?

– Jag fick faktiskt hjälp där. Det gick genom Arbetsförmedlingen. Jag skickade en annons till Arbetsmarknadsförvaltningen, AMF, som har hand om alla extratjänster. Där specificerade jag vad jag ville att personen skulle göra som Peer Supporter. Och då hittade de, AMF och Arbetsförmedlingen, Zandra som de ansåg vara en lämplig person.

På sikt kan det bli fler anställda

Micael menar att det på sikt kan bli aktuellt med att anställa flera som Peer Supporters, men i dagsläget vet han inte hur många.

– Vi har ju några träffpunkter och där kan man vara i olika omfattningar.  Det handlar om personerna själva, hur mycket de vill arbeta och vilka arbetsuppgifter det blir. Det här är nytt och man behöver utgå både från peer supporterns bakgrund och brukarens vid planeringen av arbetet. Det kan därför variera mycket. Det finns många olika sätt att ta sig an utmaningarna, säger Micael.

Förväntningar på Peer Supportern

-Det jag förväntar mig är att detta ska bidra till hopp och återhämtning hos besökarna, säger Micael.

– Det tar ett tag. Bara att komma in på en arbetsplats tar tid, att landa i en helt ny yrkesroll som Zandra nu har gjort och dessutom att fylla ramarna själv. Det är många olika saker som spelar in. Jag hoppas att vi får fortsätta under lång tid.

– Hittills har förväntningarna uppfyllts. Det har gått väldigt kort tid, men jag tycker att det redan känns fint. Zandra har kommit in bra och finns till hands för att lyssna och dela med sig av sin erfarenhet.

Micael berättar också att verksamheten har haft en del kontakt med peer supporters anställda av NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa) i Stockholm och gjort studiebesök där. De säger att det åtminstone kommer att ta ett år innan yrkesrollen börjar sätta sig. Arbetsmetoden med peer support är helt ny i Sverige. Det gäller att hitta rätt i personalgruppen också. Det har vi pratat mycket om. Så jag tror att vi har haft det ganska lätt att starta upp. Förväntningarna har legat på rätt nivå från början, konstaterar Micael.

Peer Supporterns arbetsbeskrivning

– Det här är en ny yrkestitel och där tror jag att det är viktigt att arbetsformerna  får växa fram beroende på vilken person det är, betonar Micael. Det går inte att säga att alla ska göra samma sak. Då hämmar man framväxten av yrkesrollen.

Peer Supportern har stor frihet att själv bestämma sina arbetsuppgifter. Det är ovanligt att de har någon arbetsbeskrivning.

Den bärande uppgiften för en Peer Supporter tycks vara samtalen med och att lyssna på brukarna, men ibland stämmer inte personkemin.

– Går man bra ihop med en så kanske man inte går ihop med nästa.

Utvärdering

Hur tänker ni utvärdera verksamheten?

-Det är svårt, jättesvårt. Det vet jag inte hur vi ska göra, kanske använda oss av enkäter eller att göra en brukarrevision. Vi får väl se, säger Micael.

Att en del brukare tycker att peer supporterns arbete är givande visar sig i deras intresse för att själva utbilda sig till Peer Supporters.

– Vi ska snart åka till Stockholm igen. Vi försöker så gott det går att få in mer inspiration.

 

Text: Karin Olin-Knutsson och Petra Rohrer

Foto: Petra Rohrer

Lämna en kommentar

Relaterade artiklar

Porträtt på Micael Lögde Fotograf: Petra Rohrer
PEER Support som en resurs