Samhälle

TIF och studieresan till Skåne

Yvonne Kallträsk foto: Tua Lilja

Träffpunkternas Intresseförening – TIF, är en förening som bildades för några år sedan av personer som är aktiva på Uppsala kommuns olika träffpunkter. Vi har intervjuat ordförande Yvonne Kallträsk för att få mer kunskap om TIF och om deras studieresa till Skåne.

 

TIF – en förening för träffpunkternas besökare

TIF startade i samband med att träffpunkterna var hotade av nedläggning och utsatta för konkurrens. För att motverka detta bildades föreningen TIF. Innan dess hade man ett brukarråd, träffpunktsrådet, där brukarna träffade cheferna för socialpsykiatrin i Uppsala kommun varje fredag. Brukarna ville dock ha något mer konstruktivt och då började man träffa personalgruppen för att diskutera vad man kunde göra. Syftet med TIF är att utveckla brukarinflytandet inom Uppsala kommun.  Resultatet blev föreningen TIF. Alla som besöker träffpunkterna har rätt att delta i TIF:s möten då de automatiskt är medlemmar i föreningen. Yvonne uppskattar medlemsantalet till cirka 800.

– Vi har styrelsemöten en gång i månaden och ett AU (arbetsutskott). Vi har också gjort studieresor till Skåne och Göteborg för att se och lära hur långt man har kommit där med bland annat Peer Support, berättar Yvonne.

Hon talar även om vilka aktiviteter TIF brukar engagera sig i. Föreningen bjuder in politiker, den deltog i ”Fritid för alla”- dagen 2019, har engagerat sig i nedläggningen av psykosavdelning 114 på Ulleråker samt försöker delta i brukarnätverket NSPH:s (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa) möten som hålls en gång i månaden. TIF brukar även delta i den årliga Märta Nasvell-dagen som psykiatrin anordnar.

 

Träffpunkterna är en social trygghet

– Från början fanns sju stycken träffpunkter. Idag finns bara fyra av dessa kvar: Tinget, Ymer, Vänkretsen och Lindormen. Träffpunkternas verksamheter ger förebyggande vård och återhämtning, säger Yvonne. Det är viktigt att människor bryter sin isolering och får ett socialt sammanhang där de känner sig trygga.  Träffpunkt Tinget anordnar ofta resor för personer med psykisk ohälsa. Man anordnar även kurser, studiecirklar, motionspass och kaféverksamhet. På Tinget bevaras även vanliga traditioner, såsom jul och midsommar.

 

Från töcken av ångest

Yvonne fortsätter med att berätta om ”närhetsprincipen”, det vill säga hur viktigt det är att ha en träffpunkt i sin direkta närhet, i sin stadsdel. Yvonne menar att närhet till en träffpunkt är extra viktig då människor mår som sämst, eftersom det är lättare att komma iväg till den om den ligger nära. Det är farligt, både för den fysiska och den psykiska hälsan, att vara ofrivilligt ensam. Människor mår oftast bättre av att komma hemifrån än att sitta hemma i sitt töcken av ångest. Därför är det viktigt att människor, om möjligt, kan bryta sin isolering och delta, i olika sociala sammanhang.

 

Metoder för brukarinflytande

Syftet med denna studieresa var att besöka olika verksamheter som arbetar med brukarinflytande i form av Peer Support och andra metoder. De sex personerna från TIF som reste dit ville få inspiration till att jobba vidare med metoderna i Uppsala. Några verksamheter som besöktes var bland annat Affektivt Centrum i Malmö, som är en öppenvårdsmottagning för personer med bipolär sjukdom och där man har två Peer supporters anställda. Gruppen besökte också ett så kallat ”ACT-team” som idag är det enda existerande i Sverige. ACT står för Assertive  Community Treatment.  Dessa team ska vara tillgängliga 24 timmar om dygnet.

ACT-team är något man har arbetat med på kontinenten och metoden är evidensbaserad. Teamet är integrerat med både psykiatri och kommun. Detta är en modell för personer som har hamnat mellan stolarna som man kanske inte når på något annat sätt och gäller i första hand för personer med psykossjukdomar. Behandlingen pågår i fem till sju år och är kostnadsfri. TIF-gruppen upplevde metoden som väldigt fantastisk, eftersom allt fanns på samma ställe: kuratorer, socialtjänst m.m. Inom ACT-teamet finns brukarspecialister.

 

Fountainhus för att slippa ny inläggning

En annan verksamhet som TIF besökte var Fountainhuset i Lund. Fountainhus är ett slags aktivitetshus som grundades i USA 1948 och som styrs av 38 olika riktlinjer. Alla ska vara med och hjälpa till med verksamheten. Totalt finns det 13 Fountainhus i Sverige idag.

– Det finns personal på Fountainhuset i form av handledare och det finns möjlighet att bli anställd med lönebidrag, berättar Yvonne.

Länk till Lunds Fountainhus

– I princip har Uppsala också ett Fountainhus, föreningen Verkstan RSMH, men där uppfyller man inte alla kriterier, säger Yvonne.

 

Lärdomar och spridning

Genomgående för alla verksamheter som besöktes var att ”vi och dem”-tänkandet skulle bort.

– Vi träffade inte brukare i Skåne, däremot personer som arbetar som Peer Support, där vi fick en del konkreta tips. De är villiga att komma till Uppsala för att berätta mer om hur man arbetar i Skåne, säger Yvonne.  Hon menar vidare att det gäller att hitta någon beslutsfattare som brinner för frågor som gäller brukarinflytande.

Hur tänker ni sprida den nya kunskapen till era nya medlemmar?

– Vi ska göra i ordning en pärm, som ska vara tillgänglig för alla,  med all information som vi har fått med oss från Skåne. Kanske ordnar vi en informationsträff för besökarna i början av nästa år. Vi har redan haft en informationsträff för personalen, berättar Yvonne.

Yvonne avslutar med att tala om att det även i Uppsala finns positiva saker. Bland annat har vi nu en Peer Support anställd. Vi har Brukarrevisionsbyrån BRiU. Vi har brukarnätverket NSPH och Pia Röjdeby som är anställd som BISAM (brukarinflytandesamordnare) samt föreningen Verkstan RSMH som hon anser vara något unikt. Yvonne drömmer också om att någon gång kunna öppna aktivitetshuset Pepparn på Årstagatan 14 igen som en träffpunkt.

Text: Karin Olin Knutsson och Petra Rohrer

Foto: Tua Lilja

Lämna en kommentar

Relaterade artiklar

Yvonne Kallträsk foto: Tua Lilja
Karin Olin Knutsson:
TIF och studieresan till Skåne