Brukarrepresentanter som deltar i Region Uppsalas arbetsgrupper för brukarinflytande kan i framtiden få arvoden för det arbete som idag sker helt ideellt. Riktlinjer ska tas fram, utlovar Region Uppsala.

Brukarrepresentanter som företräder personer med psykisk ohälsa har länge efterfrågat någon form av ersättning för det arbete som de lägger ner i arbetsgrupperna som leds av Region Uppsala.

Petra Rohrer, brukarrepresentant och medarbetare i Vox Vigor har lyft frågan om arvoden kontra jobba gratis och behovet av mer tid för att hinna läsa igenom handlingar i en egen debattartikel i tidningen.

Rohrer menar att många brukare själva har ansträngd ekonomi och att resor till och från möten kostar en del.

 

Ännu ingen tidsplan

Porträtt på Åsa Himmelsköld, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Uppsala.

Åsa Himmelsköld, hälso- och sjukvårdsdirektör, säger att riktlinjer för arvoden till brukarrepresentanter ska tas fram.
Foto: Region Uppsala

När Vox Vigor undersöker hur frågan behandlas för närvarande får vi höra att frågan är levande men att det ännu inte finns någon tidsplan för när ett förslag på arvodering kan presenteras. Det är särskilt komplicerat i stora arbetsgrupper där representanter från hela länets kommuner deltar, menar Region Uppsala.

_ Vi ska ta fram riktlinjer för det länsgemensamma arbetet mellan kommuner och Region Uppsala. Arvodering till brukarrepresentanter är en del i det arbetet. Det är ingen helt enkel fråga. Arbetet kommer att starta under det här året, säger Åsa Himmelsköld, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Frågan utreds för närvarande av tjänstemannaledningen HSVO (Hälsa, stöd, vård och omsorg) där Åsa Himmelsköld, är ordförande.

I vissa arbetsgrupper får brukarrepresentanter arvode och reseersättning, bland annat i psykiatrins brukarråd, där brukare arbetar tillsammans med representanter från Psykiatrin.

Thomas Gustafsson

Foto. Tua Lilja