Gott Nytt År 2019 alla läsare av Vox Vigor – tidningen som vill ge personer med psykisk ohälsa en starkare röst i samhället! Efter ett långt förberedelsearbete med mycket utbildning öppnade vi  nättidningen den 28 augusti 2018. Den sista december, hade vi redan haft 4 384 besökare som gjort 22 850 besök på olika sidor i tidningen!

Vox Vigor är, som bekant för många, ett treårigt projekt som pågår till och med år 2019. Det drivs av Studiefrämjandet Uppsalaregionen och bekostas av Arvsfonden. Under året har vi fått flera nya medarbetare som berikat tidningen och redaktionen med sina erfarenheter av egen ohälsa: bipolaritet, ADHD, utbrändhet, schizofreni, ångest, posttraumatisk stress  och mycket mer. Vi välkomnar många fler! Har du idéer om tidningens innehåll, vill skriva, fotografera, göra research, sprida kunskap om psykisk ohälsa och Vox Vigor så kontakta någon i redaktionen. Kontaktuppgifter finns på varje sida i tidningen. Viss utbildning i hur man gör en tidning kommer att ges under året.

 

Tidningens uppbyggnad, innehåll och information

Vårt arbete hitintills har mycket bestått av utbildning samt uppbyggandet av tidningens struktur och innehåll. Och vi är långt ifrån färdiga. Under januari kommer vi att byta tema så att layouten blir ännu bättre och lättare att arbeta med. Innehållsligt har vi förstås främst satsat på frågor som är extra intressanta för personer med psykisk ohälsa. Det kan handla om brukarinflytande, organisationer eller föreningar som arbetar för våra målgrupper samt ny lagstiftning som berör oss. Intresset för att dela med sig av sina erfarenheter i diktform har också varit markant.

Vi har spridit information om tidningen via Vox Vigors sida på Facebook, öppna möten, samt deltagande i olika arrangemang som till exempel Fritid för alla-dagen, Psykiatriveckan och Grandfestivalen. Inför invigningen av Vox Vigor hade vi en fotoutställning. Då bjöd vi bland annat in politiker, representanter från kommunen, vårdpersonal och massor av pressfolk. Journalister kan vara svårflörtade, men några napp fick vi.

 

Vilka är vi som jobbar kontinuerligt med Vox Vigor?

Projektledaren Monica Atterberg har sina rötter i journalistiken och uppemot 20 års erfarenhet som cirkelledare för personer med psykisk ohälsa. Journalist Thomas Gustafsson är skribent och fotograf. Petra Rohrer och Karin Olin Knutsson skriver och fotar. De har ett stort kontaktnät bland brukarorganisationerna. Här har också Ingor Lind från Uppsala Kulturförening med flera föreningar betytt mycket. Ylva Kristina Larsson, utbildad peer support, diktar flitigt. På fotoområdet gör Tua Lilja stora insatser. Göran Holm är skribent och fotograf och drivande i jobbet med att få alla som medverkar i tidningen att må bra. Våra tekniker Joel Öhlund och Alexander Nyberg är förstås ovärderliga för Vox Vigor. Johanna Eriksson och Lisa H Ekbom bidrog bland annat med texter och foton i ett uppbyggnadsskede av Vox Vigor. Våra samarbetspartner är Uppsala kommun, Uppsala Kulturförening, Hjärnkoll Uppsala län, SeSam Uppsala och Ting & Kaka.

 

Största satsningarna under 2019

Vi kommer att jobba för att få ännu fler insändare och debattartiklar från tidningens läsare. Det här är en chans för alla som inte mår bra att göra sin röst hörd. Missa inte den! Redaktionen har ambitionen att så många som möjligt ska få komma till tals, göra sin röst hörd. Under året kommer vi också att ha en stor informationssatsning för att politiker, vårdpersonal och många fler ska få kännedom om Vox Vigor och läsa tidningen. Vi vill få igång en dialog med personer som kan vara med och bidra till en förändring till det bättre för personer som mår dåligt. För att vi ska lyckas krävs att så många som möjligt engagerar sig i projektet. Skriv insändare, debattartiklar, berättelser eller dikter! Fota! Kom med tips till förbättringar! Och ett stort tack till alla er som redan bidragit med så mycket!

 

Text och foto: Monica Atterberg

Bilden visar förberedelserna inför Grandfestivalen i år.