Nu startar vi en nättidning för alla med psykisk ohälsa, för er som känner någon med psykisk ohälsa, för er som jobbar i vården, för er politiker som ska besluta om frågor som berör folk som inte mår bra och förstås för alla er andra som vill veta mer.

Förbättrad kommunikation

Vox Vigor är latin där Vox står för röst och Vigor för kraft. Vi vill ge alla med psykisk ohälsa en starkare röst. Men framför allt vill vi förbättra kommunikationen mellan olika grupper i samhället, öka förståelsen och kunskapen om psykisk ohälsa.

 

Konstruktiv journalistik

Vår tanke är att till stor del bygga tidningen på insändare, även om kultur och andra ämnen också ska få ta plats. Vi vill ägna oss åt s.k. konstruktiv journalistik, Brukare och anhöriga ska inte enbart skriva texter och hoppas på att någon lägger märke till dem. Redaktionen avser att följa upp mycket av materialet, försöka få någon som svarar på insändare och i bästa fall se om det går att hitta lösningar på synpunkterna.

 

Arvsfondsprojekt

Tidningen ingår i ett projekt som drivs av Studiefrämjandet och finansieras av Arvsfonden. Viktiga delar i projektet är, förutom själva nättidningen, att skapa nätverk, sprida kunskap om psykisk ohälsa och att utbilda brukare i att själva kunna producera en nättidning. Projektets medlemmar är huvudsakligen personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Vi som jobbar med tidningen bor i Uppsala. Under år 2018 kommer vi huvudsakligen att vända oss till Uppsalabor. Under andra hälften av nästa år är vår ambition att nå en målgrupp i hela Sverige. Tidningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

 

Tack

Under planeringen av nättidningen har vi haft stor nytta av våra samarbetspartner: Uppsala kommun, Uppsala Kulturförening, Hjärnkoll Uppsala län, SeSam Uppsala och Ting & Kaka. Stort tack till er alla!

 

Monica Atterberg
Redaktör och ansvarig utgivare

Foto: Monica Atterberg