Foto: Pixabay

Vill du vara med och göra Vox Vigor till en rikstidning? Vox Vigor startade som ett Arvsfondsprojekt i Uppsala för drygt två år sedan. Syftet var att ge alla med psykisk ohälsa en egen kanal för att göra sina röster hörda. Det latinska ordet vox betyder röst och vigor kraft.


Det finns så mycket kunskap och erfarenhet bland personer med psykisk ohälsa. Men allt för sällan kommer den ut till allmänheten. Idag är det möjligt för stora grupper att dela med sig av sina åsikter i sociala medier. Men när når texter eller bilder de grupper man vill: vården, politiker och andra beslutsfattare.? De stora riksorganisationerna som RSMH, NSPH och Hjärnkoll gör ett fantastiskt jobb och har varit med och påverkat en hel del. Ändå upplever många som inte mår bra att det händer alldeles för litet. Från det egna perspektivet upplever man att ingen lyssnar.

Vår förhoppning är därför att nå ut till en större grupp, också på gräsrotsnivå. Vi vill bli ett bra komplement till riksorganisationerna och deras föreningar över hela landet. Peppa folk till att själva bidra till förändringar genom att skriva, fota eller teckna i en egen tidning och bidra till att den når ut till fler. Att göra en tidning är kul. Flera av dem som varit med tycker att det är extra intressant att få intervjua chefer inom vården och andra spännande personer. Många med psykisk ohälsa vill berätta och få nya åhörare.

Konstruktiv journalistik – kanske lösningen

Det är dock inte ovanligt att man i olika tidningar skriver insändare som inte blir lästa av dem man vill. Och når insändarna ut så blir det ändå ingen reaktion. Än mindre någon förbättring av de problem man vill få åtgärdade. Vi vill försöka lösa detta genom s.k. konstruktiv journalistik. Det innebär att vi inte nöjer oss med insändare eller debattartiklar utan försöker följa upp. Vi kontaktar chefer inom vården, politiker och beslutsfattare. De uppmanas att antingen svara på artikeln eller ställa upp på en intervju. Förhoppningsvis kan det sen leda till förbättringar.

Ett bra exempel från Uppsala är Psykiatrins hus. Efter två insändare i Vox Vigor om lyhördhet och glasväggar, som beskrevs som sekretessbrott, fick vi svar från biträdande verksamhetschefen. Nu har sjukhusledningen tillsammans med brukare sett till att fastighetsägaren åtgärdat mycket – även om en del återstår.

Vox Vigor har också intervjuat politiker inför riksdagsvalet 2018 och EU-valet 2019 för att få reda på hur de ställer sig till olika frågor som speciellt berör vår målgrupp. Vi behöver veta var politikerna står och de behöver få upp ögonen för att vi är en stor väljargrupp.

Att göra tidning föder kreativitet

Under arbetet med Vox Vigor i Uppsala har medarbetarna hunnit med mycket reflektion. Vad kan jag göra för att själv må bättre? Vad kan jag spara in på för att min ekonomi inte ska krascha. Vilka rättigheter har jag? Vilka tips kan vi dela med oss av? Idéerna har kombinerats med utbildning i skrivande, foto, research, etik och upphovsrätt med mera. Detta för att se hur idéerna på bästa sätt ska kunna genomföras och spridas. Vi tror på utbildning och hoppas på att kunna få bidrag för att tillsammans med vår målgrupp skriva en lärobok.

Blir vi många når vi ut – hur går vi vidare?

Vi avser att kontakta brukarorganisationer runtom i Sverige, kanske också träffpunkter, för att se om de vill vara med. Alla kan medverka efter tid, ork och lust. En del vill skriva dikter, andra intervjua, några fotografera. Många träffpunkter kanske skulle kunna ställa upp med arbetsplatser och datorer. Alla har inte råd med en egen dator. Kanske sitter just du med tankar om hur tidningen skulle kunna utvecklas – gå helt nya vägar. Vi har kontaktat Arvsfonden som eventuellt kan stödja oss under ytterligare ett år om vi blir många. Detta skulle ge oss möjlighet att under ett år se hur vi kan skapa en bättre tidning för alla.

På sikt kommer det att behövas någon form av ytterligare finansiering för att Vox Vigor Riks ska kunna leva vidare. Hur detta ska gå till är en fråga som alla intresserade måste fundera över.

Om ni vill vara med eller har idéer, mejla till <redaktionen@voxvigor.se>.


Monica Atterberg