Barn- och ungdomsmottagningar i region Stockholm bedriver ojämlik vård. Tre mottagningar finns på Östermalm samtidigt som det i Nynäshamn inte finns någon mottagning alls. Utöver det så prioriteras inte patienter som behöver omfattande vård.


När privata vårdföretag vars hela syfte är att tjäna pengar – inte bedriva vård efter behov – får etablera sig fritt på det som numera är en vårdmarknad så uppstår problem. Det kan vi se sker med Barn- och ungdomsmottagningar (BUMM). Syftet med mottagningarna är att vara navet i specialiserad vård för barn och unga. Komplexa och vårdkrävande fall ska remitteras till mottagningarna. Dessutom har BUMM tagit emot barn under 12 månader eftersom kompetensen för så små barn ofta saknas på vårdcentralerna. Vi kan dock se att många mottagningar inte följer riktlinjerna. De tar emot patienter som kunnat få hjälp genom sin vanliga vårdcentral. Det har visat sig att mellan 30-50 % av besöken på BUMM kunde ha hanterats på vårdcentralen. Eller hade egenvård varit ett bra alternativ.

Brist på mottagningar i socioekonomiskt svaga områden

Idag får vårdgivarna ersättning per besök. Ju fler besök en mottagning har desto mer pengar får mottagningen i ersättning från regionen. Det leder till att fokus inte hamnar på att ge komplex och enhetlig vård till patienter. Det skapar otrygghet för den som behöver vård. Resultatet blir många och korta besök där patienten ofta blir bollade runt utan att hamna rätt. Resultatet innebär också en koncentration av specialiserad vård som ges till fel patienter i innerstaden. En brist på mottagningar i länets ytterkanter och socioekonomiskt svaga områden uppstår.

Det förnuftiga hade varit att avveckla vårdval BUMM och de avtal som finns med privata mottagningar för att istället ta över i egen regi med möjlighet att erbjuda vård där behoven är som störst. Istället föreslår det Moderatledda styret en rad åtgärder som inte kommer åt grundproblemet. Ett förslag är att öka storleken på mottagningarna. Det kommer inte åt problemet att den geografiska spridningen är centrerad i välbärgade stadsdelar. Inte heller förslaget om lägre ersättning för mindre resurskrävande vård löser problematiken kring att barn och unga idag inte får möjlighet till samma vård enbart för att de inte bor på rätt adress i länet.

Avveckla vårdval BUMM och öppna mottagningar där det behövs bäst

Vi i Vänsterpartiet vill se en förändring mot behovsbaserad vård. Vi vill därför avveckla vårdval BUMM och ta tillbaka verksamheten i egen regi med möjlighet att öppna mottagningar i områden där behoven är som störst. De avtal som regionen har med mottagningarna idag tillåter inte regionen att styra var privata aktörer får etablera sig. Konsekvensen är ett stort vårdutbud i innerstaden och närförorterna men nästan inga mottagningar utanför stadskärnan. Barn och ungdomar får inte den jämlika och tillgängliga vård de har rätt till. Vi oroar oss över att barn och ungdomshälsan blir ojämlik i regionen. Det är en utveckling som leder till att barn och ungdomar i innerstaden får förtur till en god vård medan resten av länet glöms bort. Vården måste finnas där behoven finns.

Ett system som medger att vinst går före vårdbehov gör att det blir de enklaste fallen som får förtur. Det blir inte rättvisande att en mottagnings kvalité utvärderas enbart utifrån hur många patienter den hinner behandla. Aspekter kring hur komplexa och svåra fallen är måste tas med i beräkningen. Vänsterpartiet vill se över möjligheterna att öppna fler mottagningar i områden som har långt till närmsta mottagning och framför allt, styra vården dit behoven finns.


Anna Sehlin, oppositionsregionråd
Catarina Wahlgren, ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden

Foto: Aamir Mohd Kahn, Pixabay