Frågor inför valet 2018
till de politiska partierna i Uppsala kommun

Vänsterpartiets logotyp
Ditt namn: 
Erik Wiklund

Parti: Vänsterpartiet

Funktion i partiet: Politisk sekreterare

 

1. Många som lider av psykisk ohälsa vill inte prata om det öppet på grund av de negativa attityder de möts av. Avser ditt parti att hjälpa till med att minska tabut kring psykisk ohälsa?

Ja, det är viktigt att minska tabut kring psykisk ohälsa. Negativa attityder till psykisk ohälsa beror ofta på fördomar och fördomar beror ofta på okunskap. Därför är det viktigt att sprida kunskap om psykisk ohälsa och på så sätt minska fördomar och tabun.


2. Personer med psykisk ohälsa har ofta dålig ekonomi då de inte orkar arbeta. Avser ditt parti att verka för att förbättra levnadsförhållandena för den målgruppen?

Ja. Vänsterpartiet vill stärka sjukförsäkringen. Ekonomin ska inte bli ytterligare en börda för människor som är sjuka. I Uppsala vill vi också utreda införandet av ett kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning.


3.
Det finns ett antal träffpunkter för personer med psykisk ohälsa i Uppsala. Önskemål framförs ofta om mer personal, längre öppettider, och mer pengar till exempelvis fler datorer. Kommer ditt parti att verka för att denna verksamhet får mer resurser?

Ja. Vänsterpartiet anser att träffpunkterna ska bevaras och utvecklas.


4. Bör studieförbunden få mer resurser för cirklar och kurser som vänder sig till personer med psykisk ohälsa?

Vänsterpartiet anser att folkbildning är viktigt och att studieförbunden ska ha resurser till detta, men vi kan inte politiskt gå in och styra deras verksamhet.


5. Många HBTQ-personer lider av psykisk ohälsa och vittnar om dåligt bemötande i samhället.
Har ditt parti någon handlingsplan för att förbättra bemötandet av HBTQ-personer?

Ja. På Vänsterpartiets initiativ har kommunen skapat en egen hbtq-diplomering och har diplomerat flera olika verksamheter under mandatperioden, vilket vi vill att kommunen ska fortsätta göra.