1. Varför ska vi rösta just på dig i EU-valet?

Svara på max 10 rader (12 p)!

Det kan vara bra med en ledamot som har bred erfarenhet av politiken. Jag har suttit i kommunfullmäktige och kommunala skol- och miljönämnder, i landstingsfullmäktige och hälso- och sjukvårdsnämnd, i riksdagen och nu i EU-parlamentet. Ett av mina huvudområden är grundläggande fri- och rättigheter och jag jobbar brett med medborgarnas rättigheter i Sverige, Europa och resten av världen.

Jag jobbar också med klimatfrågan med fokus på även de fattiga ländernas rätt att utvecklas. Det behövs massiva insatser i ren energi både i Europa och resten av världen om vi ska nå klimatmålen.

  1. Vilken partigrupp kommer ditt parti att tillhöra.

Vi kommer tillhöra den gröna gruppen där även andra gröna partier i Europa finns.

  1. Vilka frågor avser du att driva i EU-parlamentet om du blir vald?

Svara på max 10 rader (12 p)!

Klimaträttvisa – vi ska vända den negativa utvecklingen med ökande utsläpp som förstör våra möjligheter att bo på den här jorden och vi måste se till att vi gör det på ett sätt så att vi samtidigt bekämpar fattigdomen och sociala skillnader i EU och i världen.

Mänskliga rättigheter – flera medlemsstater lagstiftar mot pressfrihet, yttrandefrihet, domstolarnas oberoende helt i strid med våra gemensamma grundprinciper. Jag vill jobba för att stärka demokratin och mänskliga rättigheter. Jag vill skapa lagliga vägar till EU för migranter så att de slipper riskera sina liv på Medelhavet.

Bättre krisberedskap – Vi måste vara bättre förberedda på att klara stormar, torka, översvämningar etc. när klimatet förändras.

  1. Vilka personliga funderingar har du kring EU:s sociala pelare – på vilka områden bör EU-länderna samarbeta och på vilka bör de inte göra det? Motivera dina synpunkter!
    Svara på max 15 rader (12 p)!

Jag vill inte samordna våra trygghetssystem eftersom de är uppbyggda på så olika sätt i EU-länderna. Däremot tycker jag att det är rimligt att ge medborgarna, inte minst föräldrar och arbetstagare vissa miniminivåer på rättigheter. Annars riskerar vi att förutsättningarna blir alltför olika i medlemsstaterna.

 

Fotograf: Per-Erik Jäderberg