1. Varför ska vi rösta just på dig i EU-valet?

Svara på max 10 rader (12 p)!

När 20 miljoner kvinnor/år utsätts för våld och sexuella övergrepp då behöver Europa feminism. Jag kommer vara en stark röst för ett stopp för mäns våld mot kvinnor och ett stopp för prostitution/trafficking. Jag kommer också lyfta funktionsrättsfrågor som ökad tillgänglighet, rätt till demokratiskt deltagande. Europa behöver feminism i en tid då ultrakonservativa och högerextrema partier inskränker mänskliga rättigheter och i synnerhet kvinnors rättigheter.

  1. Vilken partigrupp kommer ditt parti att tillhöra.

Vi har suttit i Socialdemokratiska gruppen hittills. Där fick Soraya Post stort gehör för våra frågor. Efter valet får vi se hur förhandlingarna går. Vi håller oss till vänster/gröna sidan. Vi vill helst skapa en feministisk partigrupp i parlamentet. Vi har ett nätverk som heter Feminist United Network (FUN) Europe. Flera feministiska partier ställer upp i val så vi får se hur det går.

  1. Vilka frågor avser du att driva i EU-parlamentet om du blir vald?

Svara på max 10 rader (12 p)!

Mäns våld mot kvinnor, samtyckeslag och sexköpslag i flera europeiska länder, ökad tillgänglighet och demokratiskt inflytande för personer med normbrytande funktionalitet

  1. Vilka personliga funderingar har du kring EU:s sociala pelare – på vilka områden bör EU-länderna samarbeta och på vilka bör de inte göra det? Motivera dina synpunkter!
    Svara på max 15 rader (12 p)!

Det finns ett lågt intresse från EU:s medlemsländer att möjliggöra för kvinnor att kombinera yrkesliv och familj, och på så vis säkerställa kvinnors ekonomiska självständighet. Därför är sociala pelaren bra. Uppföljning av gemensamt antagna mål är därför en viktig del i arbetet. Vi ser positivt på att barnomsorgen är en av de 20 principerna för den sociala pelaren, som även lyfter vikten av en mer jämlik fördelning av omsorgsansvaret för att förbättra kvinnors deltagande på arbetsmarknaden och karriärsutveckling. Det är framförallt kvinnor med barn som har en lägre sysselsättningsgrad. Det visar på svårigheten för kvinnor att förena barnuppfostran och omsorgsansvar med lönearbete.

Kvinnor har överlag högre utbildning än män, men tjänar betydligt mindre lön, jobbar oftare deltid eller har svårt att komma ut på arbetsmarknaden överhuvudtaget. Det sätter sig i alla försäkringssystem och fattigpension. Kvinnor når inte ekonomisk självständighet vilket försvårar för kvinnor att lämna en destruktiv relation med våld.

Vi tycker också att alla ska ha rätt till lika behandling och lika möjligheter när det gäller anställning, socialt skydd, utbildning och tillgång till varor och tjänster som erbjuds allmänheten. Vi menar att socialt skydd är väldigt viktigt oavsett om du har ett arbete eller inte.