Frågor inför valet 2018
till de politiska partierna i Region Uppsala

Vänsterpartiets logotyp
Ditt namn:
Sören Bergqvist

Parti: Vänsterpartiet

Funktion i partiet: Regionråd

 

1. Många som lider av psykisk ohälsa vill inte prata om det öppet på grund av de negativa attityder de möts av. Avser ditt parti att hjälpa till med att minska tabut kring psykisk ohälsa?

Ja. Det behövs ett långsiktigt arbete i skolor, i elevvården, på vårdcentraler och inom psykiatrin för att inte bara hantera och behandla, utan också avdramatisera och fokusera på orsaker till psykisk ohälsa. Alla kan drabbas samtidigt som vi kan lära oss att se signaler tidigt och med enkla medel undvika psykisk ohälsa.


2. Kommer ditt parti arbeta för att minska köerna till psykiatrin?

Ja. Vi har i vårt budgetförslag för Region Uppsala lagt mer resurser på både Akademiska sjukhuset och lasarettet i Enköping för att kunna utföra mer vård och beta av vårdköerna. Samtidigt vill vi ha särskilda satsningar för psykiatrin och psykisk ohälsa.


3. Personer med psykisk ohälsa har ofta dålig ekonomi då de inte orkar arbeta.
Avser ditt parti att verka för att förbättra levnadsförhållandena för den målgruppen?

Ja. Sjuka människor måste ha rätt till ersättning från sjukförsäkringen. De bedömningar som Försäkringskassan gör måste vara rättssäkra och utgå från människors behov.

Vänsterpartiet har i förhandlingar med regeringen fått igenom en skattesänkning för personer med sjukersättning.


4. Bör tandvården ingå i sjukvårdens ordinarie högkostnadsskydd?

Ja. Vänsterpartiet har på riksnivå föreslagit ett högkostnadsskydd som innebär att ingen ska behöva betala mer än 2000 kronor för tandvård. På sikt bör tandvård likställas med övrig hälso- och sjukvård.


5. Det finns ett antal träffpunkter för personer med psykisk ohälsa i Uppsala. Önskemål framförs ofta om mer personal, längre öppettider, och mer pengar till exempelvis fler datorer.
Kommer ditt parti att verka för att denna verksamhet får mer resurser?

Ja. Vi satsar mer resurser för psykiatri och psykisk ohälsa. Träffpunkter kan vara en del av satsningarna.


6. Bör studieförbunden få mer resurser för cirklar och kurser som vänder sig till personer med psykisk ohälsa?

Vet inte. Vänsterpartiet vill se höjda anslag till studieförbunden generellt utan att ta ställning till inriktning på kurser och cirklar. Men om studieförbund vill anordna särskilda kurser för personer med psykisk ohälsa kan det tas medel från satsning på psykisk ohälsa.


7. Många HBTQ-personer lider av psykisk ohälsa och vittnar om dåligt bemötande i samhället.
Har ditt parti någon handlingsplan för att förbättra bemötandet av HBTQ-personer?

Ja. Vi vill att alla arbetsplatser inom vården i Region Uppsala ska genomgå en hbtq-utbildning och arbeta aktivt med dessa frågor. Ett alternativ kan vara de hbtq-certifieringar som RFSL erbjuder, eller motsvarande utbildning som håller samma kvalitet.