1. Varför ska vi rösta just på dig i EU-valet?

Svara på max 10 rader (12 p)!

Jag är en driven person som jobbat med EU-frågor i många år och tror mig kunna göra skillnad i Europaparlamentet. Jag har både jobbat med näringslivsfrågor i Bryssel och stöttat mänskliga rättigheter runtom i världen. Samtidigt kan jag komma med ett ungdomsperspektiv på Europa, något som jag tror behövs i ett Europaparlament med så få unga politiker.

  1. Vilken partigrupp kommer ditt parti att tillhöra.

ALDE

  1. Vilka frågor avser du att driva i EU-parlamentet om du blir vald?

Svara på max 10 rader (12 p)!

Jag prioriterar tre frågor. Klimat, företagande och mänskliga rättigheter. Jag vill utveckla EU:s inre marknad och öka handeln med världen, försvara de demokratiska principer som nu hotas runtom i Europa och ta krafttag för klimatet. Det sistnämnda kan exempelvis göras genom en gemensam europeisk koldioxidskatt, men också genom att förbättra EU:s system för utsläppshandel, förenkla tågåkandet i EU och skapa ett pantsystem för burkar och flaskor i Europa.

  1. Vilka personliga funderingar har du kring EU:s sociala pelare – på vilka områden bör EU-länderna samarbeta och på vilka bör de inte göra det? Motivera dina synpunkter!
    Svara på max 15 rader (12 p)!

Tanken om att värna sociala rättigheter är god, och det är därför viktigt att detta görs genom exempelvis minimiregler kring arbetares rättigheter. Samtidigt är det viktigt att frågor om arbetsrätt, lönesättning och annat fortsatt hanteras på nationell nivå.

Vi behöver samarbeta mer och bättre kring exempelvis utrikespolitik, klimatarbete, migration, brottsbekämpning och civilförsvar. Frågor om sjukvård och generell utbildning är exempel på frågor där vi inte behöver samarbeta. Men det viktiga är inte bara om vi ska samarbeta på fler eller färre områden utan hur vi samarbetar. Det är orimligt att länder kan lägga in veto mot uttalanden kring mänskliga rättigheter eller vägra hjälpa flyktingar trots att det finns majoritetsstöd för det i Europa: