Frågor inför valet 2018
till de politiska partierna i Uppsala kommun

Miljöpartiets logotyp
Ditt namn: 
Linda Eskilsson och Rickard Malmström

Parti: Miljöpartiet

Funktion i partiet: Kommunalrådskandidater

 

1. Många som lider av psykisk ohälsa vill inte prata om det öppet på grund av de negativa attityder de möts av. Avser ditt parti att hjälpa till med att minska tabut kring psykisk ohälsa?

Ja. Att bryta ett tabu är inte lätt, men samhället kan bidra genom att bemöta psykisk ohälsa på samma sätt som andra sjukdomar, behandla den som andra sjukdomar och informera om den som andra sjukdomar. Psykisk ohälsa är ett av de största sammanhällsproblemen idag och miljöpartiet har det som en av sina prioriterade valfrågor.


2. Personer med psykisk ohälsa har ofta dålig ekonomi då de inte orkar arbeta. Avser ditt parti att verka för att förbättra levnadsförhållandena för den målgruppen?

Ja.

  • Den som är sjuk ska ha en sjukersättning oavsett hur länge.
  • Arbetsplatser och arbetslivet måste utformas så att de främjar psykisk hälsa och tar hänsyn till psykisk ohälsa.


3.
Det finns ett antal träffpunkter för personer med psykisk ohälsa i Uppsala. Önskemål framförs ofta om mer personal, längre öppettider, och mer pengar till exempelvis fler datorer. Kommer ditt parti att verka för att denna verksamhet får mer resurser?

Ja. Vi tycker att det är en viktig verksamhet som gör stor nytta och som ska ha tillräckligt med resurser för att bedriva en bra verksamhet. Vi går även till val med att skapa träffpunkter med inriktning mot fysisk aktivitet i samverkan med aktörer från civila samhället som driver motionsanläggningar eftersom fysisk aktivitet är ett erkänt och välfungerande sätt att långsiktigt motverka psykisk ohälsa samtidigt som det är ett trevligt sätt att umgås.


4. Bör studieförbunden få mer resurser för cirklar och kurser som vänder sig till personer med psykisk ohälsa?

Nej. Studieförbunden är viktiga fria aktörer som självklar ska få stöd från kommuner. Kommuner kan gärna samverka med dem, men kommuner ska inte styra deras verksamhet.


5. Många HBTQ-personer lider av psykisk ohälsa och vittnar om dåligt bemötande i samhället.
Har ditt parti någon handlingsplan för att förbättra bemötandet av HBTQ-personer?

Ja. Miljöpartiet driver HBTQ-personers tillgänglighet i alla kommunala verksamheter, för vi ser det som en tillgänglighetsfråga. Det handlar om bemötande, anpassning av fastigheter, utbildning av personal och certifiering av olika slag.