Uppsalabon Ingor Lind tycker att det är fel att röstkort skickas till gode män och förvaltare istället för till berörda röstberättigade. Valmyndigheten anser att gällande regler följs.

Orsaken till att många, men inte alla, personer som får hjälp av förvaltare eller god man inte får röstkorten till egen postadress beror enligt Valmyndigheten på att gode män och förvaltare kan begära att Skatteverket lägger in en särskild adress för post från myndigheter.

För att det ska kunna gå igenom ska huvudmannen godkänna det. Det rör sig då inte om all post utan post just från vissa myndigheter, där det är viktigt att gode mannen får vetskap om det som skickas till huvudmannen för att kunna sköta sitt uppdrag. Till exempel brev från Försäkringskassan och Migrationsverket. När det gäller förvaltarskap krävs inget godkännande från huvudmannen, säger Ylva Vesterlund, pressekreterare på Valmyndigheten.

Röstkortet för svenska valet 2018, Fotograf Alexander Nyberg

Röstkortet för svenska valet 2018, Foto Alexander Nyberg

 

Valmyndigheten skickar röstkorten till den särskilda adressen om en sådan finns.  

 När vi skickar ut röstkort så gör vi det till den särskilda adressen, om det hos folkbokföringen finns en sådan, så att det inte blir liggande på en inaktuell adress. Särskild adress kan man även ha om man till exempel tillfälligt bor någon annanstans eller om post till ett dödsbo ska gå till någon annan, tillägger Ylva Vesterlund.

Ingor Lind reagerade på förfarandet redan inför förra valet för fyra år sedan då hans fru som bor på Dalbyhemmet utanför Uppsala fick sitt röstkort sänt till sin gode man.

Porträtt av Ingor Lind. Foto: Thomas Gustafsson

Porträtt av Ingor Lind som ifrågasätter varför röstkorten rutinmässigt skickas till gode män och förvaltare istället för de berörda röstberättigade.
-Lagligt förstår jag att det är men är det verkligen legitimt, undrar han.
Foto: Thomas Gustafsson

Jag fick höra av andra på boendet att de också saknade röstkort. Sedan var jag på träffpunkten Club Lindormen och märkte att folk som gick dit inte heller hade fått röstkorten hem till sig. Det spelade ingen roll om personen hade god man eller förvaltare.

Samma sak har inträffat inför höstens val. Eftersom Ingor Lind anser att det påverkar röstningsförfarandet är han mycket kritisk till att röstkorten rutinmässigt skickas till förvaltare/gode man. Dessa behöver inte följa med till vallokalen om den berörda kan legitimera sig eller har ombud som hjälper till med detta.

-Med modern teknik ska man väl kunna sära på utskick av röstkort och annan post, anser Ingor Lind.

Ingor Lind har uttryckt sin syn på saken ur ett demokratiperspektiv i en tidigare insändare på Vox Vigor.

Valbild i bås. Foto: Thomas Gustafsson

GMF Uppsala tycker att det är bra att gode män och förvaltare får ta hand om viktig post, inklusive röstkorten. Personen på bilden har inget med diskussionen om röstkort att göra.
Foto: Thomas Gustafsson

Greger Stag, gode man och förvaltare samt ordförande i GMF, Uppsala Gode man och förvaltarförening, anser att Valmyndigheten sköter distributionen av röstkorten på ett fullt korrekt sätt. Stag påpekar att inte heller gode män behöver få godkännande av den berörde huvudmannen för att få posten sänd till särskild adress.

Så gott som alla gode män och förvaltare har särskild adress. Viktigt för att kunna betala räkningar och sköta ekonomin. Man får helt enkelt godta att röstkorten inte kommer hem till huvudmannen.

 

Thomas Gustafsson