Medborgare som har god man eller förvaltare får inte röstkort hem till sig, trots att de är fullt röstberättigade i allmänna val. Deras röstkort skickas i stället till vederbörandes god man eller förvaltare. Men det är inte de som ska rösta å sin s.k. huvudmans vägnar. Detta är en lika anmärkningsvärd som stötande plump i den svenska demokratiska processen. Kanske något för OSSEs valobservatörer att titta närmare på.

 

Text: Ingor Lind

Foto: Alexander Nyberg