Tinget är en träffpunkt i Uppsala som vänder sig till personer med psykisk ohälsa. “På Tinget jobbar vi aktivt med att bemöta alla lika”, säger Ann-Sofie Hall, handledare.

Syftet med verksamheten är att nå dem med psykisk ohälsa genom att skapa mötesplatser och social samvaro. Även mötesplatser för att ge återhämtningsmöjligheter och stimulera till rutiner, vilket är viktigt för måendet. Många lever i ensamhet och isolering och det är uppskattat att få komma iväg och uppleva något eller göra något annat.

Aktiviteter på Tinget är kurser, resor, motion, underhållning och café. Viktigast är att aktiviteterna sker i ett lugnt tempo. Träffpunkten är öppet alla dagar i veckan, även på helger. Då bevarar man traditioner, till exempel Valborgsfirande.

– Jag är intresserad av människor. Det roligaste är mötet med besökarna och dem som kommer tillbaka och mår bättre. Det är också kul att medverka till att bevara traditioner, sjunga och spela, säger Ann-Sofie Hall som har jobbat med träffpunktsverksamhet i 20 år.

Ann-Sofie Hall jobbar på Tinget

All personal har utbildning om psykisk ohälsa.

– Alla bemöts lika och det är oftast inget problem med bemötande. Om någon är till exempel ångestfull backar vi. Vi frågar aldrig om diagnos och alla får en introduktion säger Ann-Sofie.

– Ibland mår någon person dåligt. Då brukar vi prata med vederbörande och fråga om vi kan ringa någon. Är det allvarliga psykiska symtom kan vi, om det finns personal, följa med till akuten.

Det kan bli problem, att någon är störande. Vi pratar först med personen och eventuellt ber hen att gå. Om det skulle bli hotfullt har vi överfallsalarm, informerar Ann-Sofie.

– I samma hus finns jobbcoach och studiecoach. Där kan man få hjälp med att komma tillbaka i arbete berättar Ann-Sofie.

Det är möjligt att jobba ideellt i caféet. Sysselsättning är räddningen för många.

 

Text: Karin Olin-Knutsson

Foto: Thomas Gustafsson