Samhälle

Nytt kunskapscenter som får uppdrag att främja lycka

Kvinna som i ren glädje poserar med rufsigt hår. Hon har en mönstrad ylletröja på sig.

Lycka är en tillgång för hela samhället. Handelshögskolan i Stockholm startar ett kunskapscenter, som har målet att göra Sverige till ett världsledande land för att främja lycka, välbefinnande och välfärd.

Individer med högre självupplevd lycka lever längre, blir sjuka mer sällan och är mer produktiva. Hälsofrämjande arbete och förbättrad livskvalitet hos befolkningen gör alla till vinnare – både individen, företagen och samhället, resonerar forskare vid Handelshögskolans nya Center for Wellbeing, Welfare and Happiness. Kunskapscentret samlar experter och forskare från hela världen för att tillsammans med regeringen, näringslivet och övriga samhället skapa förutsättningar för en bättre framtid.

Unik professur med fokus på lycka

Forskningscentret ska ledas av lyckoforskaren Micael Dahlen. Han är också innehavare av en helt ny professur som inrättats i samband med lanseringen av centret. Professuren är den första någonsin att ha en specifik inriktning på välmående, välfärd och lycka.

– Jag ser fram emot att på flera sätt verka för att vi ska bli mer välmående både som individer och som samhälle. Det är ju ekonomi när den är som viktigast och riktigast, säger Dahlen.

Lycka som tillgång i samhället

Forskning på dessa viktiga områden är också en viktig faktor i att vända den globala ökningen av psykisk ohälsa. Globalt handlar det om biljontals amerikanska dollar årligen, för att inte tala om försämrad livskvalitet och miljontals förlorade levnadsår. För den svenska staten landade notan för sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa på 32,6 miljarder kronor förra året. Att hitta lösningar på problemen och främja välbefinnande som en central del av vår samhällsstruktur kommer att innebära betydande vinster både för individer, organisationer och samhället i stort.

– Lycka är en nyckelfråga för ett motståndskraftigt samhälle och ett konkurrenskraftigt Sverige. Denna satsning är inte bara en betydande milstolpe för Handelshögskolan, utan också ett kraftfullt åtagande för vår gemensamma framtid, säger Lars Strannegård, rektor vid Handelshögskolan i Stockholm.

Hur vi kan få så hög livskvalitet som möjligt och få ut det mesta av våra liv både mentalt och fysiskt? Vad får olika människor att må bra och vilka effekter får det? Det kan handla om hur vi använder vår tid, hur vi arbetar, vad som motiverar oss, eller samhällsförändringar. Forskningen vill också titta närmare på vad som bidrar till en god ekonomi. Hur bidrar företag och samhälle till människors välfärd? Vad är egentligen välfärd, och vilken effekt får olika samhällsinsatser, prioriteringar och sätt att organisera företag?

Regeringen välkomnar ett nytt kunskapscenter om lycka

Socialminister Jakob Forssmed (KD) välkomnar Handelshögskolans nya satsning.

– Det är mycket välkommet med initiativ som forskar på vad som ger välbefinnande och psykisk hälsa. Genom samarbete mellan forskning, beslutsfattande och praktik ökar förutsättningarna för att forma en bättre framtid för människor och främja psykisk hälsa, säger Forssmed.

Centret kommer även att bjuda in världsledande thought leaders och forskare till Stockholm för att tillsammans skapa lösningar för de utmaningar vi står inför. Detta utbyte av internationell expertis kommer att bidra till att bredda perspektiven och stärka forskningssamarbetet. Centrets inrättande möjliggörs genom donationer och stöd från Sebastian Knutsson och Malin Ströman, Christian Kinch, ett urval av Sparbankerna, The Inner Foundation, Lars-Olof Mattsons stiftelse samt Stefan Krook.

Forskning på dessa viktiga områden är också en viktig faktor i att vända den globala ökningen av psykisk ohälsa.

Foto: Tetiana Kobzeva/Unsplash

Lämna en kommentar

Relaterade artiklar

Kvinna som i ren glädje poserar med rufsigt hår. Hon har en mönstrad ylletröja på sig.
Nytt kunskapscenter som får uppdrag att främja lycka