Insändare

Psykiatrin svarar på insändare i Vox Vigor om sekretessbrott i Psykiatrins hus

Psykiatrins Hus i Uppsala. Foto: Monica Atterberg

Den 27:e maj publicerade Vox Vigor två insändare om lyhördheten i väntrummet i Psykiatrins hus i Uppsala som upplevs integritetskränkande.

Läs de två insändarna här, Insändare av Ylva Kristina Larsson och insändare av Yvonne Kallträsk

Följande är ett direkt svar ifrån Agneta Jordeby Jönsson, biträdande verksamhetschef för psykiatrin på Akademiska Sjukhuset i Uppsala.

— svar —

Psykiatrins ledning delar helt uppfattningen om att det absolut inte är ok att det är lyhört mellan mottagningens samtalsrum och väntrum, eller någon annanstans heller. Psykiatrin är hyresgäster i ingång 10, det som kallas ”psykiatrins hus”, som ägs och förvaltas av regionens Fastigheter och Service.

Tillsammans med verksamheten, brukare och förvaltaren på Fastigheter och Service har vidtagits en rad åtgärder, som på vissa ställen löst problemet men inte på alla ställen ännu. Fastigheter och Service har sammanfattat vidtaga och planerade åtgärder:

 

Luftljudsisolering I Psykiatrins hus, Akademiska sjukhuset

Bakgrund

En upplevelse, från den psykiatriska verksamheten, att samtal i samtalsrum och avskiljningsrum läcker ut till angränsande rum är påtalat till hyresvärden, Fastighet och service. Angränsande rum från samtalsrum är väntrum för patienter, vilket innebär att ett pågående samtal kan höras ut till väntrummet.

Utifrån detta har ett antal ljudmätningar utförts och resultatet blev ett antal åtgärder.

 

Genomförda åtgärder

  • Den falltröskel som finns i dörrens nederkant har justerats så att det sluter tätt mellan dörr och golv när dörren stängs. Låsens slutbleck har spänts åt.
  • Glaspartier mellan samtalsrum har fogats för att täta luftspalten som finns mellan vägg och glasparti.
  • Ljudabsorbenter har monterats i ett samtalsrum för att utvärdera dess effekt.
  • En uppföljande ljudmätning har gjorts.

 

Kvarvarande åtgärder

  • Justera falltrösklar och spänna slutbleck i fyra rum till.
  • Byta ut de slutbleck som är slitna.
  • Installera musikanläggning i ett väntrum för att maskera överhörning mellan samtalsrum och väntrum, ska därefter utvärderas. Vilken typ av musik som ska spelas kommer att väljas utifrån förslag från brukarorganisationerna.
  • Följa upp med ytterligare ljudmätningar för att säkerställa åtgärdernas resultat.

—- slut på svar —-

Agneta Jordeby Jönsson uppmuntrar allmänheten att komma in med feedback om det blivit bättre eller inte när det som ska göras är klart.

Synpunker och klagomål lämnas med fördel genom Akademiska Sjukhusets webbsida för synpunkter och klagomål

 

Foto: Monica Atterberg

Lämna en kommentar

Relaterade artiklar

Psykiatrins Hus i Uppsala. Foto: Monica Atterberg
Psykiatrin svarar på insändare i Vox Vigor om sekretessbrott i Psykiatrins hus