Personer med psykisk ohälsa kommer åter att få ett telefonnummer att ringa när de mår extra dåligt. Regeringen har nu gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag att inrätta en nationell stödlinje. Men den kommer först till sommaren 2021.


Det fanns under 20 år en nationell hjälplinje, som trots högljudda protester från brukarorganisationerna, lades ner vid årsskiftet 2019/2020. Efter detta har det kommit många vittnesmål om hur hårt nedläggningen drabbat personer som mår dåligt och deras anhöriga.

Folkhälsomyndigehet fick därför i uppdrag att analysera behovet av en nationell stödlinje, speciellt mot bakgrund av Covid19-pandemin. Den 30 januari presenterade de sin rapport som nu resulterat i att regeringen insett behovet av en ny sttödlinje.

I kartläggningen identifierades 71 olika stödlinjer varav ett stort antal är tillfälliga med anledning av covid-19. I det bestående utbudet drivs majoriteten av stödlinjerna av civilsamhällets aktörer och erbjuder medmänskligt samtalsstöd. Ett fåtal stödlinjer erbjuder professionellt samtalsstöd och det finns inte någon stödlinje som erbjuder professionellt samtalsstöd vid psykisk ohälsa till en bred målgrupp av vuxna.

Enligt uppgifter i Dagens Eko den 8/5 2021 kunde landets 71 stödlinjer endast svara på 230 000 samtal av 730 0000 från personer som behöver hjälp. Att en ny stödlinje nu kommer är en en lättnad för brukare, anhöriga och brukarorganisationer. Däremot ser Vox Vigor och många andra det som bekymmersamt att det kommer att dröja ett helt år innan stödlinjen är på plats. Det tar tid att bygga upp en sådan här organisation från grunden med ny personal och ny teknik som ska fungera. Det borde kanske beslutsfattarna ha tänkt på innan den gamla stödlinjen lades ner.

Kostnader för stödlinjen

Uppbyggnaden av den nya stödlinjen kommer att ske i samarbete mellan Folkhälsomyndigheten, regioner, 1177 och SKR (Sveriges Kommuner och Regioner). Kostnaden för uppbyggnaden av en nationell stödlinje inom området psykisk hälsa beräknas till 10-15 miljoner kronor det första året och därefter till uppskattningsvis 15-20 miljoner kronor per år i driftskostnader. Kostnaden för uppdraget till Folkhälsomyndigheten är beräknat till till 1,5-2 miljoner kronor för 2021. 

Foto: Inspired Images från Pixabay


Vox Vigor har tidigare publicerat en debattartikel med Anki Sandberg när den nationella hjälplinjen stängde.