Ett tag såg det ut som att Lithionit – medicin med litium – skulle ta slut på apoteken. Lithionit är ett livsnödvändigt läkemedel för många med bipolär sjukdom. Samtidigt höjs röster för att skapa en myndighet med ansvar för läkemedelsförsörjning.

För närvarande råder det brist på medicin med litium i hela Sverige. ”Den som behöver hämta ut litium på ett apotek får just nu beskedet att det är restnoterat, alltså slut hos leverantören. Läkemedlet är livsviktigt för många med bipolär sjukdom, och leverantören har meddelat att den har stora problem att få fram den verksamma substansen litiumsulfat – något som kan få mycket allvarliga konsekvenser”, skrev SVT Nyheter den 4 juli på sin hemsida. Artikeln spreds sedan till sociala medier som Facebook och Twitter.

Johan Andersson, enhetschef på Läkemedelsverket.  Foto: Läkemedelsverket/Pressbild

– Antalet restnoterade läkemedel har ökat generellt ganska mycket under de senaste åren, säger Johan Andersson, enhetschef på Läkemedelsverket.
Foto: Läkemedelsverket/Pressbild

Problematisk medicinbrist

Just i det här fallet är det en problematisk restnotering av läkemedlet Lithionit eftersom substansen litiumsulfat inte kan ersättas med något annat ämne. Om läkemedlet tar slut kan det få katastrofala följder för personer med bipolär sjukdom.

– Det [Bipolär sjukdom] är en potentiellt dödlig sjukdom där man framförallt dör för att man tar sitt eget liv, uppger Mats Ek, överläkare i psykiatri och ordförande i Expertrådet för psykiatriska sjukdomar, för SVT.

Större leverans på väg

Leverantören Karo Pharma förtydligar att Lithionit kommer att finnas tillgängligt under sommaren i olika omgångar.

– Vi informerar löpande myndigheter, apotek och vårdgivare om exakta datum för dessa leveranser, skriver Karo Pharma på sin hemsida.

Nästa större leverans av Lithionit väntas nu på fredag den 12 juli. Karo Pharmas målsättning är att så fort som möjligt få in Lithionit som lagervara igen. Målet är att ha lyckats med detta i augusti.

Lithionit finns kvar på apotek och sjukhus

Läkemedelsverket skriver att ett läkemedel som är restnoterat i lager ändå kan finnas kvar ute på apoteken. Lagerstatus för läkemedel på apotek finns att läsa på fass.se. Patienter som riskerar att stå utan medicin uppmanas av Läkemedelsverket att ta kontakt med sin vårdgivare.

Läkemedelsverket gör vad den kan för att underlätta för sjukvården i den krissituation som uppstått. Bland annat med beslut om dispenser (för att tillåta försäljning av läkemedel med utländsk märkning och bipacksedel) och licenser (på patient- eller kliniknivå), för att patienter inte ska stå utan läkemedel.

Ökande trend med restnoterade läkemedel

Även före den allvarliga bristen på medicin med litium såg Livsmedelsverket trenden med alltfler bristsituationer på viktiga läkemedel.

– Antalet restnoterade läkemedel har generellt ökat ganska mycket under de senaste åren, även om det inte går att säga en exakt siffra på det. Vi ser en trend här i Sverige men också i våra grannländer, i övriga Europa och globalt, säger Johan Andersson, enhetschef på Läkemedelsverket.

Ny statlig myndighet föreslås

Tidigare hade Apoteket AB ansvar för läkemedelsförsörjningen men när apoteksmonopolet togs bort 2009 blev inte det längre deras uppgift. Ansvaret lades inte heller på någon annan.

I en färsk utredning gjord av Lunds universitet och Lunds tekniska högskola på uppdrag av Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, föreslås att en ny myndighet ska bildas för att ta i tu med problemet att allt fler läkemedel tar slut i lager hos leverantörerna.

Det andra förslaget i utredningen är en ny lagstiftning, som ställer krav på leverantörerna av läkemedel.

– Att inblandade aktörer får ett krav på sig att både lagerhålla och att arbeta med kontinuitetshantering [verksamheten ska fungera även vid oförutsedda händelser, till exempel längre strömavbrott], uppger Eva Leth, projektledare, krisberedskapsstrateg samt extern doktorand på Lunds universitet.

Text och foto: Thomas Gustafsson