Frågor inför valet 2018
till de politiska partierna i Uppsala kommun

Moderaternas logotyp
Ditt namn: 
Therez Olsson

Parti: Moderaterna

Funktion i partiet: Kommunalråd

 

1. Många som lider av psykisk ohälsa vill inte prata om det öppet på grund av de negativa attityder de möts av. Avser ditt parti att hjälpa till med att minska tabut kring psykisk ohälsa?

Ja. Vi är öppna för en mångfald av lösningar som bidrar till en bättre psykisk ohälsa och som säkerställer att Uppsalaborna kan må ännu bättre. Ledorden för att bekämpa psykisk ohälsa är tidiga insatser, tydligt och tillsammans. Vi ser exempelvis stora behov av att förbättra tillgången till skolsköterska och skolkurator. Nationellt har moderaterna aviserat att vi vill öronmärka 500 miljoner kronor av den så kallade kömiljarden för att stävja psykisk ohälsa för barn och unga. Vi ser att vi behöver bli ännu bättre på att utveckla samarbete mellan det offentliga och fristående initiativ och engagemang som tillsammans kan bidra till att nå fler individer och målgrupper för att även minska tabun. Här vill vi särskilt lyfta många goda initiativ såsom samarbete med exempelvis Pillerpodden. Genom att stärka deras arbete kan det bidra till att vi genom att vi pratar om det i samband med att vi lyfter förslag på lösningar också bidrar till att minska tabu.


2. Personer med psykisk ohälsa har ofta dålig ekonomi då de inte orkar arbeta. Avser ditt parti att verka för att förbättra levnadsförhållandena för den målgruppen?

Ja. Vi ser att det finns en negativ spiral för den som mår psykiskt dåligt och som därför inte kan arbeta. Utan arbete ökar ofta den psykiska ohälsan och skapar ett utanförskap för individen. Idag lönar det sig heller inte alltid att gå från utanförskap och bidrag till arbete. Det är därför viktigt att varje arbetad timme alltid ska löna sig. På så vis möjliggör vi för den som lider av psykisk ohälsa att inte bli permanent i utanförskap och bidragsberoende. En arbetad timme ska alltid vara bättre än ingen och ger både extra pengar till individen som delaktighet i arbetsplatsen och gemenskap med kollegor. Den som kan arbeta, ska arbeta. På så vis har vi också resurser för de som är i behov av bidrag.


3.
Det finns ett antal träffpunkter för personer med psykisk ohälsa i Uppsala. Önskemål framförs ofta om mer personal, längre öppettider, och mer pengar till exempelvis fler datorer. Kommer ditt parti att verka för att denna verksamhet får mer resurser?

Vet inte. Vi reviderar budgeten för Uppsala kommun årligen och tar där ställning till vilka prioriteringar som behöver göras i samtliga av kommunens verksamheter. I vår budget för 2018 har vi prioriterat att vi vill införa barnhälsoteam i förskolan i syfte att fånga upp barn i tid. Vi vill även ha bättre samverkan med Region Uppsala så att ingen ska riskera att hamna mellan stolarna och för att motverka psykisk ohälsa.


4. Bör studieförbunden få mer resurser för cirklar och kurser som vänder sig till personer med psykisk ohälsa?

Nej. Vi vill inte ställa grupper mot varandra och ser att psykisk ohälsa kan bero på många olika anledningar. Det är därför viktigt att arbeta på bred front med olika typer av studiecirklar. Den som lider av psykisk ohälsa vänder sig nödvändigtvis inte till en studiecirkel om just psykisk ohälsa. Vi har en kontinuerlig dialog med studieförbunden och i samband med den dialogen har det hittills inte uttryckts ett önskemål från studieförbunden för detta. Vi tar ansvar för att i kommande dialoger lyfta denna frågeställning för att se hur önskemål och behov ser ut.


5. Många HBTQ-personer lider av psykisk ohälsa och vittnar om dåligt bemötande i samhället.
Har ditt parti någon handlingsplan för att förbättra bemötandet av HBTQ-personer?

Ja. Vi står bakom den plan som Uppsala kommun har. Inom Moderaterna har vi flera olika förslag på hur vi kan bli ett land där alla kan känna sig trygga i att älska och vara vem de vill. Det ska gå att lita på en bra skola, trygg sjukvård och en god service på äldre dagar oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.