Frågor inför valet 2018
till de politiska partierna i Region Uppsala

Moderaternas logotyp
Ditt namn:
Stefan Olsson

Parti: Moderaterna

Funktion i partiet: Regionråd

 

1. Många som lider av psykisk ohälsa vill inte prata om det öppet på grund av de negativa attityder de möts av. Avser ditt parti att hjälpa till med att minska tabut kring psykisk ohälsa?

Ja, det krävs förebyggande och tidiga lösningar men även praktiska verktyg. Politiken skulle kunna underlätta för personer som lider av psykisk ohälsa men som tycker att det är jobbigt att visa detta öppet. Ett konkret exempel är att tillåta digitala lösningar i vården. Tekniken är särskilt lämplig inom just psykiatrin eftersom att samtalet är så centralt. Det möjliggör för patienter att få hjälp i hemmet genom ett videosamtal med en psykolog, istället för att sitta i ett väntrum bland andra.


2. Kommer ditt parti arbeta för att minska köerna till psykiatrin?

Ja, just i Region Uppsala har särskilt barn- och ungdomspsykiatrin kraschat helt. Under den senaste mandatperioden har alla mottagningar i länet utanför Uppsala stängts. Vi moderater vill öppna dessa igen samt upphandla digitala plattformar som erbjuder tjänster som nämns i ovanstående svar. Detta skulle avlasta befintliga köer.


3. Personer med psykisk ohälsa har ofta dålig ekonomi då de inte orkar arbeta.
Avser ditt parti att verka för att förbättra levnadsförhållandena för den målgruppen?

Ja. En stor del av levnadsförhållandena för personer som lider av psykisk ohälsa handlar om att det inte alltid upptäckts eller ges hjälp i tillräckligt god tid. Detta är en utmaning inte bara för politiken utan hela samhället. Vi måste göra det vi kan för att synliggöra att detta är vanligare än vi kanske tror. Vi moderater tror också att utan ett arbete hamnar man lätt i ett utanförskap och därför ska det alltid vara möjligt och dessutom löna sig att jobba i den mån man kan. Detta måste underlättas. Ett jobb är inte bara en inkomst utan också ett socialt sammanhang.


4. Bör tandvården ingå i sjukvårdens ordinarie högkostnadsskydd?

Nej. Ett högkostnadsskydd för tandvården finns redan.


5. Det finns ett antal träffpunkter för personer med psykisk ohälsa i Uppsala. Önskemål framförs ofta om mer personal, längre öppettider, och mer pengar till exempelvis fler datorer.
Kommer ditt parti att verka för att denna verksamhet får mer resurser?

Nej. Daglig verksamhet för personer med psykisk ohälsa är en kommunal.


6. Bör studieförbunden få mer resurser för cirklar och kurser som vänder sig till personer med psykisk ohälsa?

Nej. Det vore mycket bra om Studieförbunden vill engagera sig i dessa frågor och pengar finns. Förbunden är demokratiska organisationer som kan lägga om inriktningen för verksamheten så att det passar allmänheten.


7. Många HBTQ-personer lider av psykisk ohälsa och vittnar om dåligt bemötande i samhället.
Har ditt parti någon handlingsplan för att förbättra bemötandet av HBTQ-personer?

Ja, under förra mandatperioden tog Moderaterna med partiets HBT-politiska talesperson, Olof Lavesson, fram HBTQ-lyftet. Dessutom tog Alliansregeringen fram en HBT-strategi.