EU-val 2019

Maria Weimer, Kandidat #3 Liberalerna

Maria Weimer
  1. Varför ska vi rösta just på dig i EU-valet?

Svara på max 10 rader (12 p)!

Född och uppvuxen i Tyskland flyttade jag till Sverige som 10-åring. Under studietiden i Uppsala väcktes mitt politiska intresse. Mitt engagemang har alltid sträckt sig över nationsgränserna. Genom mina två hemländer bär jag med mig ett europeiskt perspektiv i mitt politiska arbete. Min tid som riksdagsledamot för Liberalerna 2014-2018 gav mig värdefulla erfarenheter som jag nu vill använda för att som svensk Europaparlamentariker stärka EU.s klimatpolitik och verka för en utrikespolitik som värnar mer om de mänskliga rättigheterna.

  1. Vilken partigrupp kommer ditt parti att tillhöra.

ALDE

  1. Vilka frågor avser du att driva i EU-parlamentet om du blir vald?

Svara på max 10 rader (12 p)!

EU ska ta ledningen i klimatarbetet. Vi vill ha en europeisk koldioxidskatt, för att minska utsläppen och bana väg för ny grön teknik. Bara med gemensamma beslut kan vi göra ordentlig skillnad: få ner plastanvändningen, bli av med kolkraften, göra jordbruket miljövänligare och få till smartare och fossilfria transporter.

EU ska sätta hårdare press på medlemsländer som inte respekterar mänskliga rättigheter. Vi vill införa ekonomiska sanktioner mot EU-länder som till exempel frångår rättsstatens principer eller inskränker pressfriheten.

  1. Vilka personliga funderingar har du kring EU:s sociala pelare – på vilka områden bör EU-länderna samarbeta och på vilka bör de inte göra det? Motivera dina synpunkter!
    Svara på max 15 rader (12 p)!

Vi Liberaler stödjer den sociala pelaren, som ett är handslag mellan EU:s medlemsstater om att se till att alla européer ska få rätt till grundläggande social trygghet. EU:s medlemsländer måste ta ansvar för sina medborgare. Den inre marknaden måste fungera på ett socialt hållbart sätt, då kan också den fria rörligheten värnas.

Relaterade artiklar

Maria Weimer
Maria Weimer, Kandidat #3 Liberalerna