Frågor inför valet 2018
till de politiska partierna i Region Uppsala

Liberalernas logotyp
Ditt namn:
Malin Sjöberg Högrell

Parti: Liberalerna

Funktion i partiet: Regionråd, förstanamn i landstingsvalet.

 

1. Många som lider av psykisk ohälsa vill inte prata om det öppet på grund av de negativa attityder de möts av. Avser ditt parti att hjälpa till med att minska tabut kring psykisk ohälsa?

Ja. Vi tror att stigmat kring psykisk ohälsa minskar av att samhället pratar mer om hur vanligt och normalt det faktiskt är. Jag och Liberalerna tycker att man måste få vård snabbt och att behandling för psykisk sjukdom – precis som med all annan sjukdom – bara ska få ske med vetenskapligt beprövade metoder och aldrig kvacksalveri. Vi vill att det inte ska behöva vara mer tabu att prata om att man får behandling för sin psykiska hälsa än för sin fysiska hälsa – då tror vi det krävs att alla delar av vården grundas i professionalism.


2. Kommer ditt parti arbeta för att minska köerna till psykiatrin?

Ja, detta är en av Liberalernas viktigaste vårdfrågor. Denna mandatperiod har Socialdemokraterna och Miljöpartiet försökt centralisera barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) genom att stänga ner flera mottagningar i länet och flytta mer av BUP till Uppsala. Det tror vi var ett misstag. Mår man riktigt dåligt så klarar man inte alltid av att resa långt för att få träffa sin psykolog. Och som det ser ut idag är köerna till BUP för långa. Vi vill göra det lättare för psykologer och kuratorer att pendla ut i länet. Liberalerna tänker att man skulle kunna arbeta två dagar i veckan på annan ort än i Uppsala, och att man ska kunna få utföra administrativa icke sekretessbelagda arbetsuppgifter när man sitter på tåget eller bussen. På så vis blir det lättare för psykologerna och kuratorerna att få ihop sina livspussel och vården blir mer anpassad efter de barn och unga som behöver den. Vi vill ha fler psykologer, och vårdcentraler måste kunna remittera till psykoterapi.


3. Personer med psykisk ohälsa har ofta dålig ekonomi då de inte orkar arbeta.
Avser ditt parti att verka för att förbättra levnadsförhållandena för den målgruppen?

Ja, verkligen. Liberalerna tycker att man alltid ska utgå ifrån individens behov och förutsättningar. Någon kanske känner att den klarar av att arbeta 10 eller 20 procent. Vissa månader går det bra och andra månader klarar man det inte. Då måste det finnas flexibilitet i sjukförsäkringen hos försäkringskassan. Den som mår psykiskt dåligt ska inte också behöva gå och känna oro över sin ekonomiska situation på grund av krånglig byråkrati. Klarar man inte av att arbeta alls, eller under en period av sitt liv, så blir det väldigt viktigt att man ändå får en god standard och möjligheter till sociala sammanhang, till exempel på de träffpunkter vi har här i Uppsala län. I Liberalernas valprogram och budget har vi skrivit att regionen ska anställa fler människor som har psykisk funktionsnedsättning.


4. Bör tandvården ingå i sjukvårdens ordinarie högkostnadsskydd?

Tänderna är viktiga för hälsan, och att kunna le med tänderna i behåll är viktigt för självkänslan. Mun- och tandhälsa behöver uppvärderas och få en tydligare roll i det hälsofrämjande arbetet. Därför tycker vi i Liberalerna att tandvårdsstödet stegvis bör förstärkas – i första hand för de som har låga inkomster. Vi anser att man ska prioritera dels förebyggande tandvård och dels de människor som har de allra största behoven.


5. Det finns ett antal träffpunkter för personer med psykisk ohälsa i Uppsala. Önskemål framförs ofta om mer personal, längre öppettider, och mer pengar till exempelvis fler datorer.
Kommer ditt parti att verka för att denna verksamhet får mer resurser?

Träffpunkterna fyller en oerhört viktig funktion genom att erbjuda personer med psykisk ohälsa ett socialt sammanhang. Det stimulerar välmåendet och bidrar med så väl vänner som personlig utveckling. Liberalerna vill att det ska bli enklare för föreningar och träffpunkter att ansöka om extra medel för de investeringar som kan behövas för att utveckla verksamheten.


6. Bör studieförbunden få mer resurser för cirklar och kurser som vänder sig till personer med psykisk ohälsa?

Det finns tio studieförbund som får statliga bidrag. En förening eller organisation som behöver kompetensutbildning kan där ansöka om medel. Studieförbunden erbjuder studiecirklar, kulturprogram och folkbildningsverksamhet. Bidragen delas ut från staten, vilket innebär att vi lokalt har svårt att påverka nivåerna. Däremot uppmanar vi alltid att man kontaktar ett studieförbund och förklarar vilken utbildning man behöver, oftast kan studieförbunden då skräddarsy utbildningar.


7. Många HBTQ-personer lider av psykisk ohälsa och vittnar om dåligt bemötande i samhället.
Har ditt parti någon handlingsplan för att förbättra bemötandet av HBTQ-personer?

Ja, vi har flera förslag för att förbättra hälsan för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter. Det handlar dels om att vården ska vara inkluderande och normkritisk, och även att övriga delar av samhället ska vara det, så att man som homo, bi, trans eller queer helst inte ska behöva må dåligt och uppsöka vården från första början. När man väl mår dåligt är bemötandet i vården oerhört viktigt. Vi ser att människor som blivit dåligt bemötta i större utsträckning undviker att uppsöka vården. Detta skapar allvarliga ojämlikheter i vården. Vi Liberaler vill hantera detta problem genom att hbtq-certifiera fler av våra verksamheter. Vi ser också att vården behöver mer kunskaper om transpersoners särskilda hälsoproblem.