1. Varför ska vi rösta just på dig i EU-valet?

Svara på max 10 rader (12 p)!

Jag vill driva på för att Europasamarbetet tydligare fokuserar på de verkligt viktiga frågorna. En sådan fråga är klimatförändringarna och på det området måste EU:s politik bli ännu ambitiösare. Jag är också övertygad om att EU kan användas på ett bättre sätt för att bekämpa internationella stöldligor, som i dag står för 50 procent av alla inbrott i Sverige. Den inre marknaden är en av EU:s största framgångar, men även den vill jag driva på för att förbättra så att svenska företag ska kunna sälja mer till andra länder.

  1. Vilken partigrupp kommer ditt parti att tillhöra.

EPP

  1. Vilka frågor avser du att driva i EU-parlamentet om du blir vald?

Svara på max 10 rader (12 p)!

EU behöver bättre än i dag bidra till att förbättra miljön och motverka klimatförändringarna. Klimatmålen behöver skärpas. Senast 2050 ska EU inte ha några netto-utsläpp av växthusgaser. För att klara det behövs mer förnybart och kärnkraft samt ett utvidgat utsläppshandelssystem.
Jag vill också arbeta för att mer välmående hav. Det handlar om att få ett slut på överfisket, minska nedskräpningen och övergödningen. Landsbygdens villkor är ett annat område som jag kommer att fokusera på, t.ex. de svenska böndernas förutsättningar och säkra det svenska självbestämmandet över vår skog, bl.a. så att vi kan bruka skogen för att nå våra klimatmål.

  1. Vilka personliga funderingar har du kring EU:s sociala pelare – på vilka områden bör EU-länderna samarbeta och på vilka bör de inte göra det? Motivera dina synpunkter!
    Svara på max 15 rader (12 p)!

Det europeiska samarbetet är som bäst när det är en plattform för medlemsländerna att tillsammans lösa gemensamma problem, som de var för sig på egen hand inte kan lösa. Jag vill därför att EU bättre och mer än i dag ska användas till att till exempel bekämpa internationella stöldligor, motverka klimatförändringarna, säkra det yttre gränsskyddet och stärka den gränsöverskridande handeln.

Men på samma sätt som det finns frågor som kräver ett tätare samarbete finns det områden som inte lämpar sig för det. Dit hör arbetsmarknads- och välfärdsfärdspolitiken. De som vill att dessa områden ska centralstyras av EU motiverar nu skarpa förslag som verkar i den riktningen med den sociala pelaren. Jag vill att Sverige även i framtiden ska kunna bestämma hur vår socialpolitik ska se ut. Den sociala pelaren är ett hot mot den möjligheten och det är därför jag är kritisk till den.