Samhälle

Med starkare röst – ny studiecirkel

Blå och vit megafon. Foto: Pixabay

Foto: Pixabay

Otrygghet, otillräcklighet och trauman under uppväxten, såsom psykisk sjukdom, missbruk och våld i familjen påverkar livet. Det skapar känslor av skam och ger en låg självkänsla som i sin tur ofta leder till svårigheter att ta väl hand om sig själv.


Istället vill man om möjligt komma bort från sig själv. Man upptäcker att läkemedel, alkohol eller droger ger tillfällig lindring och hamnar lätt i ett beroende. Andra hamnar i andra sorters beroenden, som dövar för stunden. Det kan handla om överprestationer i arbetet som leder till utmattning, destruktiva relationer, konsumtionshets, spel, ja listan kan göras lång. Väldigt många människor far illa, barn, unga och gamla. Det går från generation till generation.

Din röst behövs

Det är av yttersta vikt att den vård och det stöd som samhället erbjuder svarar upp till människors behov, att trauman blir bearbetade och att skammen lyfts bort. Din röst behövs! Var med och påverka! Dina erfarenheter är viktiga. Tveka inte att delta i studiecirkeln Med starkare röst! Tillsammans är vi starkare och kan förändra och förbättra.

Hur kan jag bli brukarrepresentant och vad innebär det?

Petra Rohrer och Ylva Kristina Larsson, som har lång erfarenhet av att vara brukarrepresentanter, leder studiecirkeln Med starkare röst. Kursen är en förberedelse för att, med egna erfarenheter eller anhörigerfarenheter som grund, ta sig an uppdrag som handlar om att representera personer med samsjuklighet. Verksamheter i Uppsala län efterfrågar brukarrepresentanters erfarenheter för att utveckla vård och stöd.

Förkunskaper

Din viktigaste förkunskap är erfarenheten av att vara/varit användare av vård och stöd inom området samsjuklighet. Alternativt om du är anhörig till någon som är eller har varit användare av vård och stöd inom samsjuklighetsområdet. Med samsjuklighet menas beroendeproblematik och psykisk ohälsa/funktionsnedsättning samtidigt. Du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet av att vara brukarrepresentant, deltagare i studiecirkel eller aktiv i förening. Har du ett intresse för att förbättra och utveckla vård och stöd, lära mer och att samskapa, tveka inte att anmäla dig.

Ur innehållet
  • Trygg struktur för gruppen och träffarna
  • Inflytande – vad är det?
  • Att representera
  • Mötas, lyssna och tala
  • Om kommuner, region (fd landsting) och beslutsfattare
  • Metoder för inflytande
  • Samarbete för förändring
  • Att arbeta med handlingsplaner
  • Handbok för brukarinflytande


Plats
Studieförbundet Vuxenskolans lokaler på Kungsängsgatan 12, en trappa upp i Uppsala. Du kan också delta digitalt.

Upplägg
Studiecirkeln sträcker sig över 9 tillfällen. Onsdagar kl 17-19.15.
Start onsdag 16 mars. Påsk-ledigt 13 april. Avslutande träff 18 maj.
Kursen/studiecirkeln är kostnadsfri och studiematerial ingår samt fika vid träffarna.
Max antal deltagare: 7

Ledare
Petra Rohrer och Ylva Kristina Larsson.

Ylva Larsson berättar om sina erfarenheter av ångest. Första attacken kom redan som litet barn. Petra Rohrer fick sin första panikångestattack i vuxen ålder.
Foto: Tua Lilja. Ylva Kristina Larsson (t.v.) och Petra Rohrer berättar om ångest på Märta Nasvell-dagen 2019.


ANMÄL DIG HÄR!
Sista anmälningsdag onsdag 9 mars.

För mer information kontakta:
Anna-Maria Lundberg, Verksamhetsutvecklare inom Funktionsrätt, Studieförbundet Uppsala län,
telefon 018-102386, e-post anna-maria.lundberg@sv.se
eller Maria Adenhav Lantz, Samordnare, Region Uppsala FoU Socialtjänst,
telefon 018-617 23 98, e-post maria.adenhav.lantz@regionuppsala.se


Text: Anna-Maria Lundberg

Lämna en kommentar

Relaterade artiklar