Foto: Monica Atterberg

Den 30/8 föreläste Petra Rohrer, en av Hjärnkoll Uppsala läns ambassadörer om
självupplevda trauman och om dess konsekvenser. Hon berättade först om ett
barndomstrauma och hur det påverkade henne och därefter om trauman hon
upplevt i vuxen ålder.


Petra Rohrer har varit ambassadör för Hjärnkoll sedan 2011 och är idag vice
ordförande och sekreterare för föreningen. Hon har även varit mycket aktiv
i ÅSS (Ångestsyndromsällskap) som ordförande och sekreterare.

Hjärnkoll Uppsala läns seminarium om erfarenhetskunskap

Sista tisdagen i varje månad, utom i juli och december, anordnar Hjärnkoll ett
seminarium som man kalla för: ”Erfarenhetskunskap”. Det innebär att någon av
föreningens ambassadörer berättar sin egen historia om psykisk ohälsa. Efter
föreläsningen får åhörarna ställa frågor till ambassadören.

Våld i nära relationer – ur ett barns perspektiv

Dagens ambassadör inledde föreläsningen med att berätta om det trauma hon
upplevde när hon bara var 5 år. Det handlade om hur hon upplevde det våld,
missbruk och sexuella övergrepp som förekom mellan hennes föräldrar.
Föreläsaren berättade även om de konsekvenser traumat förde med sig då hon
kom upp i tonåren och senare blev vuxen. Tilliten till vuxna människor blev
skadad. Hon utvecklade ett utåtagerande beteende och bar på enormt
mycket ilska och blev aggressiv.

En familjemedlems död

Petras två år yngre bror dog i en drunkningsolycka 1988. Hon var ensam hemma
och förberedde firandet av sin födelsedag när två civilklädda poliser kom hem
till henne för att berätta om det som hade hänt. Föreläsaren blev inte särskilt
traumatiserad av broderns död, då hon inte hade så bra relation till honom. Men
däremot blev hon mycket chockad.

Styckmordet på en nära vän

1992 inträffade den händelse som ambassadören själv betraktar som den värsta
tillsammans med barndomstraumat. Hennes vän försvann plötsligt en dag i
augusti 1992. Polisen hämtade Petra på arbetet i oktober. Sedan fick hon sitta
i polisförhör i flera timmar. Hon kände inte bara offret utan också gärningsmannen.
Petra berättade om hur det var att vittna i både tingsrätten och hovrätten, vilket hon
upplevde som traumatiserande.

Försök till kvävning av sig själv

Den fjärde och sista livshändelse som ambassadören berättade om handlade om
sitt svåra förhållande till mat. Petra utvecklade genom denna händelse sin sväljfobi.
Hon talade om hur hon upplever det att inte kunna äta när hon är ensam. Det som
hände var att hon var stressad när hon gick på lunch. Hon försökte äta snabbt men
satte maten i halsen och hade stora svårigheter med att få upp maten. Hon kände
en dödsångest och kom storgråtande tillbaka till jobbet.

Föreläsningens syfte

Ambassadörens mål och syfte med sin föreläsning är att få människor i Sverige
att mer öppet prata om trauman och PTSD, i synnerhet barns och ungas
upplevelser av trauman. Att trauman inte bara handlar om krigsupplevelser och
tortyr. Bakom trauman ligger många gånger till exempel beroendeproblematik.
Hon vill sprida kunskap om detta och lyfta vikten av att egen erfarenhet av
psykisk ohälsa är lika viktig som personalens kunskaper. För alla kan vi någon
gång i livet drabbas av svåra livs-händelser som kan traumatisera oss.


Text: Petra Rohrer

Petra Rohrer som sitter vid en dator och föreläser. Foto: Tua Lilja
Porträtt av Petra Rohrer.
Foto: Tua Lilja