Samhälle

Hjälp NSPH kartlägga livsvillkor för personer med psykisk ohälsa och för deras anhöriga

Tecknad pensionär och texten: Hur är ekonomin för personer med psykisk ohälsa?

Texten är hämtad från NSPHs hemsida:

Har din psykiska hälsa någon gång hindrat dig från att gå i skolan, arbeta, utbilda dig eller
genomföra annat som varit viktigt för dig? Har du någon gång fått vård eller stöd för din psykiska
hälsa? Är du anhörig till någon som fått vård och stöd för sin psykiska hälsa, eller vars psykiska
hälsa hindrat dem från att göra det de vill?


Om detta låter bekant vill vi gärna att du svarar på våra enkäter. Enkäterna går att svara på mellan
8 januari och sista februari 2024. Du som svarar är anonym. Men om du är intresserad av att bli
intervjuad av oss eller delta i en fokusgrupp behöver du lämna dina kontaktuppgifter.


Varför vi gör enkäten

Vi på NSPH vill veta mer om livssituationen för personer med psykisk ohälsa och för deras anhöriga
med fokus på erfarenheter av exempelvis vård och omsorg, samt hur delaktiga de får vara i olika
insatser. I år fokuserar vi särskilt på hur den ekonomiska situationen ser ut. Resultaten presenteras i
en rapport som släpps den 10 oktober 2024.


Om NSPH

NSPH är en paraplyorganisation som samlar patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom
området psykisk hälsa. NSPH arbetar för bättre vård och stöd vid psykisk ohälsa utifrån patienters,
brukares och anhörigas perspektiv. Läs mer om vårt arbete på www.nsph.se.

Enkät till dig som har egen erfarenhet >

Enkät till dig som är anhörig >

Lämna en kommentar

Relaterade artiklar

Tecknad pensionär och texten: Hur är ekonomin för personer med psykisk ohälsa?
Hjälp NSPH kartlägga livsvillkor för personer med psykisk ohälsa och för deras anhöriga