Samhälle

Arbetsförmedlingen stoppade Mikael som ville bli svetsare

Collage: Mikael Blasiak till vänster. En person som svetsar till höger
Mikael Blasiak saknade svetsning på den arbetsmarknadsutbildning han gick. När han påtalade detta blev han avstängd av Arbetsförmedlingen.
Foto: Porträtt Mikael Blasiak/ Benjamin Wedemeyer-Unsplash.com

Mikael Blasiak blev på oklara grunder avstängd från en arbetsmarknadsutbildning till svetsare. Han har sedan tagit fram massor av uppgifter som visar att Arbetsförmedlingen misslyckats med att utbilda arbetssökande till svetsare.

Vox Vigor har tidigare i år skrivit om Robert Kristiansson som varken fick chansen att klara av en yrkesutbildning till besiktningstekniker eller vettiga sysslor på den kyrkogård där han skulle arbetsträna. Några år innan dess blev han avstängd från en yrkesutbildning till svetsare som han behövde för att förnya sin yrkeslicens. Utbildaren Lernia stoppade Robert från att gå klart utbildningen sedan han framfört kritiska synpunkter på främst den delen som handlade om svetsning. Arbetsförmedlingen godtog leverantören Lernias beslut. Men av någon anledning stod Robert kvar som svetslärare på den utbildning i Halmstad dit Mikael Blasiak blev hänvisad av Arbetsförmedlingen för att få lära sig TIG-svetsning och ritningslära. Den enda läraren med behörighet inom svetsning var alltså avstängd, visade det sig. Mikael och de andra kursdeltagarna hade knappt något att göra.

– Vi satt och lärde oss tågtidtabeller, berättar Mikael.

Frustration ledde till polisanmälan

Mikael blev mer och mer frustrerad. När han även framförde kritiska synpunkter på lärarens kompetens blev Mikael precis som Robert innan dess avstängd från utbildningen. Då hade Mikael ändå blivit lovad att få lära sig TIG-svetsning som han visste kunde leda vidare till ett jobb som svetsare på ett företag i Varberg.

Arbetsförmedlingen höll med Lernia på alla punkter. Istället blev Mikael polisanmäld av Lernia. En anmälan som Polismyndigheten snart lade ner. Mikael blev mer och mer misstänksam över hur Lernia bedrev svetsutbildning. Speciellt som svetsning är ett arbete som kräver hög noggrannhet och goda kunskaper.

– Jag har sett flera svetslärare som har fått lämna Lernia, bland andra Robert, säger Mikael.

Mycket få fick lära sig svetsning

Mikael började granska hur Arbetsförmedlingen och Lernia skötte sitt uppdrag. Han upptäckte flera exempel på felaktig myndighetsutövning och maktmissbruk. Bland annat hade 37 av 52 utbildare från Lernia inte utbildat en enda svetsare under perioden 2015–2019. Av dem som hade utbildat svetsare var siffran kraftigt dalande fram till 2019 när Lernia förlorade Arbetsförmedlingens upphandling. 

Arbetsförmedlingen vägrade hela tiden att ta till sig kritik från kursdeltagare om yrkesutbildningens kvalité. De som klagade blev avstängda. Mikael och Robert såg ett tydligt mönster.

Arbetsförmedlingen ser inga fel

Media började rapportera om Mikaels och Roberts kamp mot Arbetsförmedlingen. Dagens arbete, Hallands nyheter och Kvartal skrev uppmärksammade artiklar om fallet . Myndigheten erkände aldrig att de gjort något fel gällande svetsutbildningen som Lernia bedrev. Därför kom varken Mikael eller Robert vidare till att kunna arbeta som svetsare. I Mikaels fall blev det en fem år lång period av arbetslöshet efter att han blev avstängd från svetsutbildningen, som Lernia dessutom gjorde om till en kortare industriutbildning på basnivå. Den utlovade svetsutbildningen var till Mikaels besvikelse helt bortplockad.

– Jag ville verkligen lära mig TIG-svetsning och jobba med det. Nu blev jag istället arbetslös i fem år, säger Mikael och tillägger: Arbetsförmedlingen och Lernia är i maskopi med varandra.

Volymen människor i åtgärd är viktigare än riktiga jobb

Mikael blev själv avförd från utbildningen av en sektionschef på Arbetsförmedlingen. Något som faktiskt inte är tillåtet enligt lagen. En plats på en yrkesutbildning är ett gynnande beslut och kan inte ändras av en anställd. Mikael anser att så länge det finns behov av svetsare borde Arbetsförmedlingen upphandla svetsutbildningar som verkligen leder till jobb. Att det inte görs har Mikael en teori om:

– Lernia är ett statligt företag och blev inte utsatta för konkurrens tidigare. Och de kan vinna upphandlingen genom att inte göra ett ordentligt jobb. För Arbetsförmedlingen är det prio ett att hålla många arbetssökande i någon form av sysselsättning jämfört med att utbilda bra svetsare som kan få jobb.

Granskade Arbetsförmedlingen på heltid i fem år

Mikael ägnade de fem åren som arbetslös med att granska Arbetsförmedlingen. Mikael sökte inga jobb och behövde heller inte rapportera sökta arbeten till myndigheten. Arbetsförmedlingen förklarade detta med att de missat att kontrollera Mikaels sökaktivitet. Till slut tröttnade Mikael och bad om att få sina aktivitetsrapporter granskade.

– Jag ville anmäla mig själv och Arbetsförmedlingen, berättar Mikael.

Visserligen förnekar Arbetsförmedlingen de uppgifter som Mikael och Robert lagt fram men de kan heller inte avfärda dem. Myndigheten besvarar aldrig kritiken, inte ens i media. Mikael menar att både han och Robert gjorde ett avslöjande av maktmissbruk som Arbetsförmedlingen förnekar eller tiger ihjäl.

Ingen reaktion från regering och riksdag

Regering och riksdag lägger sig heller inte i, trots många och tydliga varningstecken på att det inte står rätt till hos Arbetsförmedlingen. Den enda instansen som gett Mikael rätt är branschorganet Svetskommissionen, som anser att Mikael borde ha fått sina förkunskaper i svetsning bedömda av Arbetsförmedlingen och då sluppit att först gå en basutbildning innan han hade fått börja svetsa.

– Jag höll på att stryka med på kuppen. Jag blev fast. Det blev en heltidssysselsättning att skapa en positiv förändring för de arbetssökande. Ingen ska behöva råka ut för att bli anvisad till en undermålig arbetsmarknadsutbildning, anser Mikael.

Jobbar numera som vårdbiträde

I september 2022 gav Mikael upp sin fem år långa kamp mot Arbetsförmedlingen. Han tröttnade och lyckades få ett jobb som vårdbiträde inom Hemtjänsten. Robert har numera ett arbete inom gata- och parkförvaltning. Han var till och med ett tag svetslärare för de utförare som efterträdde Lernia. En oväntad framgång, eller möjligen kompensation efter flera års diskriminering? Av olika skäl har Robert valt att byta bransch eftersom han inte tycker att utbildningarna blivit särskilt mycket bättre. Ett av företagen som har i uppdrag att utbilda svetsare har fått omfattande kritik för sin svetsutbildning.

Ljudinspelningar som avslöjar allt

Under de fem åren som Mikael har kämpat mot Arbetsförmedlingen har han fått ihop en stor samling ljudfiler som ger Mikael och Robert rätt i sak. Så här skriver Mikael och Robert på den hemsida där ljudfilerna är publicerade:

”Den korta och individuellt anpassade utbildningen som skulle innebära en ny karriär som svetsare blev istället en ofrivillig studie av ett nationellt omfattande gigantiskt slöserimaskineri där deltagare skrivs in på meningslösa lärarlösa utbildningar vars nytta försvaras in absurdum av myndighetens [Arbetsförmedlingens] tjänstemän……
Detta är den kompletta samlingen av ljudinspelningar från telefonsamtal och möten som ligger till grund för avslöjandet att Arbetsförmedlingen ofta samarbetar med sina leverantörer och bistår dem i mörkläggningen av allvarliga brister i Arbetsförmedlingens upphandlade utbildningar.

Mikael Blasiak är deltagaren som blev anvisad till Lernias Industritekniska utbildning i Halmstad i januari 2017, i syfte att tillgodogöra sig ett fåtal specifika utbildningsmoduler som krävdes för att han skulle kunna påbörja en väntande anställning som svetsare. Det visade sig dock snabbt på utbildningen att den behöriga och kursansvarige svetsläraren, Robert Kristiansson, inte hade jobbat på utbildningen sedan januari 2016.

Avslöjandet visar hur myndigheten genomgående agerar tvärt emot sina givna löften till medborgarna och att över hälften av de 52 upphandlade svetsutbildningarna runt om i Sverige inte utbildade en enda svetsare under en hel upphandlingsperiod (4 år[1] ).
Det kommer även att framgå hur myndigheten har försökt att ge allmänheten ett intryck av att agera mot bristfälliga utbildningar genom att sprida desinformation om genomförda granskningar vilka i praktiken aldrig genomfördes. Avslöjandet är en direkt fortsättning på Dagens Arbetes stora granskningsreportage ”Det stora Slöseriet” som publicerades i februari 2018 och som man kan läsa här:
da.se/2018/02/det-stora-sloseriet/
Det fullständiga underlaget för all dokumentation är samlat och tillgängligt via följande länk: Mikael och Robert har även grundat Facebookgruppen ”Varning För Arbetsförmedlingen” där de dels rapporterat om sina avslöjanden och där andra berättar om sina problem med myndigheten.

Med vänliga hälsningar
Mikael Blasiak och Robert Kristiansson”.

Mikael förklarar sin fem år långa kamp mot en i hans ögon korrupt myndighet i detta ljudklipp:

Text: Anders Larsson


1 kommentar

Lämna en kommentar

Relaterade artiklar

Collage: Mikael Blasiak till vänster. En person som svetsar till höger
Arbetsförmedlingen stoppade Mikael som ville bli svetsare