Vad tycker du om bemötandet inom Socialtjänst – ekonomiskt bistånd?

Brukarrevisionsbyrån (BRiU) i Uppsala län BRiU har fått i uppdrag av Uppsala kommun att genomföra en undersökning. Den ska ta reda på hur personer som uppbär försörjningsstöd upplever att de blir bemötta på socialtjänstkontoret.

Dina upplevelser är viktiga!

Brukarrevisionsbyrån vill intervjua dig som bor i Uppsala och uppbär försörjningsstöd. Den vill veta vad som fungerar bra, mindre bra och vad som kan förbättras i mötet med socialsekreterare som jobbar med ekonomiskt bistånd samt hur du upplever lokalerna.

Intervjuerna är anonyma. BRiU lagrar inte dina personuppgifter och socialtjänsten får inte reda på vilka som har blivit intervjuade. De som intervjuar kallas brukarrevisorer.

Vill du göra skillnad?


Genom att bli intervjuad får socialtjänsten chans att anonymt ta del av dina upplevelser kring bemötande och om du har förbättringsförslag. Intervjun tar 45-60 min och du väljer om du vill träffa BRiU eller genomföra intervjun digitalt. Som tack får du ett presentkort på 100 kr.


Foto: Stevepb, Pixabay