Självmordstankar och sexuella övergrepp är inget som vuxna vågar prata om. Det tycker i alla fall Selene Cortes (höger). Vox Vigor besökte hennes release av boken “Att prata med unga om psykisk ohälsa” (Studentlitteratur 2023) i Hornstulls bokhandel.

Hur hjälper vi bäst ungdomar som inte mår bra? Den frågan ställer Ceres i boken Att prata med unga.

Hur har unga det och hur kan vi hjälpa?

I debutboken samlar hon sina råa intervjuer med ungdomar som mått dåligt. Vi får höra berättelser om bra och dåligt bemötande från vuxna, exempel på vad som hjälpt ungdomarna, och en spegling av hur psykisk ohälsa ser ut i samhället. För Selene var det viktigaste att vuxna får höra sanningen om hur ungdomarna egentligen har det.

I Att prata med unga om psykisk ohälsa får de vuxna strategier i att samtala med ungdomar. Ansvaret måste ligga på de vuxna att ta kontakt med ungdomarna. Ungdomarna själva har nog med problem och krav. För en person i nöd spelar det ingen roll vem som vågar se och ta upp svåra ämnen, utan att minst en vuxen gör det. 

“Jag kan inte fatta varför ingen sa något … “

En av intervjuerna handlar om en personen som tillsammans med sin syster blev utsatt för sexuella övergrepp av sin pappa. “… Jag har förstått att det var så många som visste. Inte bara folk runt oss, utan socialtjänsten och en psykolog vi hade kontakt med tidigt … Ingen sa nåt … Jag kan inte fatta varför ingen sa något … “.

Selene Cortes blev under releasen intervjuad av Matilda (vänster) från Mind. Matilda vittnar själv om Cortes förmåga att sträcka ut en hand till ungdomar som henne. Tillsammans konstaterar de att alla borde läsa boken eftersom alla någon gång kommer möta en ungdom som inte mår bra.

Länk till boken >

Selene Cortes är sociolog, författare och föreläsare om psykisk ohälsa med sakkunskap i frågor som rör psykisk ohälsa. Hon har i många år arbetat i olika människostödjande verksamheter. Selene Cortes var tidigare knuten till organisationen Mind och är nu kanslichef på Riksförbundet för social och mental hälsa, RSMH.