Frågor inför valet 2018
till de politiska partierna i Region Uppsala

Centerpartiets logotyp
Ditt namn:
Johan Örjes

Parti: Centerpartiet

Funktion i partiet: Regionråd Region Uppsala

 

1. Många som lider av psykisk ohälsa vill inte prata om det öppet på grund av de negativa attityder de möts av. Avser ditt parti att hjälpa till med att minska tabut kring psykisk ohälsa?

Ja. Vi vill arbeta för att bryta tabut. Bland annat vill vi att regionens verksamhet Hälsoäventyret ska få i uppdrag att arbeta mer med och föreläsa om och hålla workshops om psykisk ohälsa för länets ungdomar, framförallt i gymnasiet. Det är viktigt att sprida korrekt information och prata mer på ett respektfullt sätt om psykisk ohälsa för att kunna bryta tabut.


2. Kommer ditt parti arbeta för att minska köerna till psykiatrin?

Ja. Centerpartiet kommer arbeta för att minska köerna. På kort sikt så vill vi åter öppna BUP mottagningarna i Östhammar och Tierp igen. Det är viktigt för att minska trycket på mottagningen i Uppsala.

På lång sikt vill vi även stärka första linjens psykiatri och förbättra möjligheten att få hjälp inom primärvården med psykisk ohälsa. Vi vill dessutom förbättra samverkan mellan elevhälsovården och sjukvården.

Slutligen vill vi även arbeta mer förebyggande så att fler slipper söka sig till den specialiserade psykiatriska vården från början.


3. Personer med psykisk ohälsa har ofta dålig ekonomi då de inte orkar arbeta.
Avser ditt parti att verka för att förbättra levnadsförhållandena för den målgruppen?

Ja. Det är viktigt att de personer med psykisk ohälsa får en bra och snabb rehabilitering och hjälp så att de så snart som möjligt kan återgå till arbetet.

Om man ändå inte kan gå tillbaka till arbetet på heltid anser vi att det bör vara möjligt att jobba en del av tiden och samtidigt få del av den ersättning man har som sjukskriven.

Detta för att göra det lättare att gå tillbaka till arbete och att man ej behöver vara rädd att bli av med sin ersättning ifall man inte klarar av arbetet den första tiden.


4. Bör tandvården ingå i sjukvårdens ordinarie högkostnadsskydd?

Vi har idag inga sådana förslag.


5. Det finns ett antal träffpunkter för personer med psykisk ohälsa i Uppsala. Önskemål framförs ofta om mer personal, längre öppettider, och mer pengar till exempelvis fler datorer.
Kommer ditt parti att verka för att denna verksamhet får mer resurser?

Ja. Det är Uppsala kommun som är ansvariga för finansieringen för träffpunkterna där. Centerpartiet är positiva till att fortsätta utveckla verksamheten.

Ensamhet är något som kan leda till eller förvärra psykisk ohälsa, varför Centerpartiet är måna om att främja möten och gemenskap.


6. Bör studieförbunden få mer resurser för cirklar och kurser som vänder sig till personer med psykisk ohälsa?

Ja. Studieförbunden får redan idag bidrag till dessa typer av aktiviteter. Centerpartiet värnar resurserna till studieförbunden, så därmed får de bättre förutsättningar för alla målgrupper, inklusive personer med psykisk ohälsa. Vi har dock inte från regionen något förslag att ytterligare styra inriktningen på de resurserna.


7. Många HBTQ-personer lider av psykisk ohälsa och vittnar om dåligt bemötande i samhället.
Har ditt parti någon handlingsplan för att förbättra bemötandet av HBTQ-personer?

Nej. Centerpartiet har ingen egen handlingsplan för att förbättra bemötandet av HBTQ personer. Däremot arbetar vi aktivt med att förbättra regionens arbete med detta. Det behövs mer HBTQ-kunskap i vården på alla nivåer.