EU-val 2019

Jessica Stegrud, Kandidat #2 Sverigedemokraterna

Jessica Stegrud
  1. Varför ska vi rösta just på dig i EU-valet?

Svara på max 10 rader (12 p)!

Jag har en bakgrund som ekonom i privata näringslivet och är allergisk mot slöseri och korruption. Jag säger bestämt nej till den föreslagna medlemsavgifts-höjningen på 15 miljarder kronor per år. EU behöver inte mer pengar, EU behöver lära sig prioritera. En röst på mig är en röst på frihandel, yttrandefrihet, klimatsans och mer självbestämmande. En röst på mig är också en röst för ett tryggare Europa, med en minskad migration, ökad säkerhet och ett konstant arbete mot islamisk extremism.

  1. Vilken partigrupp kommer ditt parti att tillhöra.

European Conservatives and Reformists (ECR)

  1. Vilka frågor avser du att driva i EU-parlamentet om du blir vald?

Svara på max 10 rader (12 p)!

EU har blivit för stort, för dyrt och fått för mycket makt. Den röda tråden i mitt politiska arbete kommer vara att vi ska ha mer Sverige, och mindre Bryssel. Jag vill främja samarbete i gränsöverskridande frågor som tex handel, miljö, säkerhet och islamisk terrorism. Men i frågor som tex svensk arbetsmarknad, välfärd, pensioner och skogsavverkning anser jag att vi skall bestämma själva.

Yttrandefrihet är en grundbult i demokratin och en förutsättning för utveckling och jag kommer i alla lägen motarbeta inskränkningar. Det gäller i såväl internet som annan media som idag – på olika sätt – inskränks allt mer.

  1. Vilka personliga funderingar har du kring EU:s sociala pelare – på vilka områden bör EU-länderna samarbeta och på vilka bör de inte göra det? Motivera dina synpunkter!
    Svara på max 15 rader (12 p)!

Jag är oerhört kritisk till EU’s sociala pelare som i grunden riskerar hota den den svenska modellen och flytta svensk beslutsmakt över svensk arbetsmarknad, välfärd, pensioner, sociala villkor mm till Bryssel. Sverige har byggt upp ett helt unikt välfärds- och arbetsmarknadssystem som är väl värt att bevaras och det kommer jag att strida för.

Relaterade artiklar

Jessica Stegrud
Jessica Stegrud, Kandidat #2 Sverigedemokraterna