Unga kvinnor som utsatts för våld och sexuella övergrepp i nära relationer får för lite stöd av samhället med att bearbeta sina traumatiska upplevelser, anser Kvinnobyrån vid Uppsala stadsmission. Kvinnobyrån vill därför starta en stödgrupp riktad till kvinnor mellan 18 och 25 år.

Varför vill ni bilda en särskild grupp enbart för unga kvinnor som utsatts för våld?

– Unga kvinnors relationer ser annorlunda ut jämfört med de äldre. Internet och sociala medier spelar en större roll hos de yngre. Vi behöver bli bättre på att prata om våld på ett annat sätt som passar de yngre. Vi vill att deltagarna ska känna igen sig själva och sina upplevelser genom varandra. Igenkänningsfaktorn är viktig för att skapa samhörighet och gemenskap i stödgruppen, säger Karolina Carlén, föreståndare för Kvinnobyrån vid Uppsala stadsmission.

Vården brister i kunskaper om unga kvinnor som utsatts för våld

Karolina Carlén tycker att vården rent generellt kan bli bättre på att hjälpa kvinnor som söker hjälp för att de utsatts för våld och sexuella övergrepp i en nära relation.

– Det finns en risk för att man träffar en person som inte kan ge en så mycket hjälp. Vårdpersonal behöver ha bättre kompetens om våld i nära relationer. De förekommer till och med att den som söker hjälp skuldbeläggs för våldet som den utsatts för, sitt agerande och varför hon inte gjort någonting.

Skev mansroll ökar våldsrisken

Generellt är det oftast män som utsätter kvinnor för våld och sexuella övergrepp i nära relationer även om det också förekommer destruktivitet och våld i HBTQ-personers relationer. Karolina Carlén anser att könsroller och mytbildning som innebär att mannen står över kvinnan (maskulinitetsnormen) gör många blinda för våldet som kvinnorna utsätts för. Unga kvinnor som fortfarande går i gymnasiet håller på att upptäcka sin sexualitet och hur de som kvinnor vill ha det i en relation. De drabbas då av skeva förväntningar om könsroller, ideal och normer, som fortfarande existerar i samhället, menar Carlén.  

– Ett problem är att våldet normaliseras. Många utsatta känner skam och skuld och söker inte hjälp.

För få anmälda än så länge

Om tillräckligt många anmälningar kommer in startar stödgruppen. Enligt Karolina Carlén blir det i så fall den första i Uppsala riktad enbart till unga kvinnor som utsatts för sexuellt våld i en nära relation. En legitimerad psykoterapeut och en sexolog är anlitade för att leda en kommande stödgrupp.

De tio träffarna i Uppsala är till för att ge deltagarna en förståelse för det våld de varit utsatta för samt bearbeta dessa erfarenheter. En av de stora fördelarna med gruppterapi jämfört med individuell terapi är att var och en får träffa andra med liknande erfarenheter och kan dela med sig av sina erfarenheter med varandra.

– Vi vill även att gruppen ska ge en känsla av samhörighet, vilket är viktigt vid en bearbetning, anser Karolina Carlén.

Starten av gruppen är framskjuten på grund av för få anmälningar. Kvinnobyrån tar emot intresseanmälningar. Målet är att sätta igång senare i höst eller vinter. Det kostar ingenting att vara med.

Text: Thomas Gustafsson

Bildtext: Karolina Carlén (till vänster) i samtal med en av sina klienter på Kvinnobyrån i Uppsala.

Foto: PRIVAT