Under rubriken Vad tillför Peer support? fick åhörare och deltagare på Framtidskonferensen 28/1 2019 ta del av Peer supporters berättelser från sina arbeten.

Lars Petersson, Peer support på psykosavdelningen i Uddevalla, önskar att vi skulle våga prata mer om psykisk ohälsaLars Petersson, Peer support på psykosavdelningen i Uddevalla, var en av fyra Peer-supporters som bjöds in på NSPH:s framtidskonferens i Stockholm 28 januari. Lars har jobbat som Peer support i två år och kommit i kontakt med många patienter i behov av stöd. Beroendet och missbruket ledde Lars till många inläggningar, hemlöshet och fängelsestraff för att nämna några av de konsekvenser som missbruket och ohälsan bidragit till.

– Jag försöker alltid vara så ärlig som möjligt mot mina patienter. Jag har haft ett trasigt liv innan jag hittade rätt, säger Lars.

För en person med den erfarenheten är det förstås en revansch att kunna hjälpa andra med behov och att få stå på en scen och berätta om sina insatser inom psykiatrin.

– Jag önskar att vi skulle våga prata mer om psykisk ohälsa. Jag är beroende och jag anser att det är en sjukdom, tillägger Lars.

 

Patientperspektivet saknas

Christer Johansson, chef för psykosavdelningen i Uddevalla, anställde Lars. Christer var också med på Framtidskonferensen.

– Alla vi som jobbar i psykiatrin vill lära oss metoder och göra gott. Men hur är det med patientperspektivet. Jag tror att vi tappar det i vår duktighet. Hur är det att vara patient? Hur är det att vara närstående?, frågar Christer.

Han ser Lars Petersson som en tillgång på psykosavdelningen. Lars kan även vid behov gå in och hjälpa till på andra enheter inom vuxenpsykiatrin. Christer Johansson anser att man inom psykiatrin passiviserar patienterna en del genom att inte låta dem vara delaktiga i vårdplanen.

 

Erfarenheter ger insikter

Christer Johansson, chef för psykosavdelningen i Uddevalla och egen erfarenhet av alkoholmissbruk, tror mycket på Peer support som ett komplement inom psykiatrinChrister Johansson har också egen erfarenhet av problematiska beteendemönster som han lyckats övervinna. I hans fall är det alkoholism.

– Jag klarar det bättre tack vare att jag får träffa andra med min erfarenhet. Vi stöttar varandra.

Christer är övertygad om att personer med egna erfarenheter av psykisk ohälsa och återhämtning kan stötta och hjälpa varandra samt bidra med nyttig kunskap till övrig vårdpersonal.

– Vi behöver mer brukarinflytande, fastslår Christer Johansson.

 

Inlagd blev sedan Peer support

Jojs Ishak och Sanne Nordqvist från psykiatrin i Borås. Jojs Ishak, Peer support, lärde känna Sanne, sjuksköterska, när Jojs själv låg inlagd som patient på avdelningen.Minst lika övertygad om saken är Sanne Nordqvist, psykiatrisjuksköterska vid psykiatrin i Borås. Hon är även kontaktperson för Jojs Ishak, som jobbar som Peer support på psykiatrin i Borås. Jojs första kontakt med Sanne var som patient.

– Jag blev inlagd på ettan på psykiatrin. Där träffade jag Sanne, säger hon.

Jojs Ishak har en lång period av ohälsa och missbruk av droger bakom sig. För några år sedan fick hon även en adhd-diagnos. Jojs har nyligen bytt avdelning och jobbar som Peer support på en beroendeavdelning inom psykiatrin i Borås.

– Min prioritet ett är patienterna. Jag är med på SIP-möten, social träning, samtal och även möten med NA, Anonyma narkomaner. Jag kan berätta om mitt tillfrisknande. Jag anser samtidigt att en med egen erfarenhet av beroende bäst kan hjälpa en annan med beroendeproblematik.

 

Ersätter aldrig ordinarie personal

Ingalill Massiani, Peer support på Bostad först - en satsning på att hjälpa hemlösa med psykisk ohälsa att få en egen bostad.Jojs understryker att hon som Peer support är en tillgång och absolut inte ska ersätta ordinarie personal. Detta är något hon varit tydlig med redan från första arbetsdagen som Peer support.

I Stockholms stad finns det Peer supporters inom socialtjänsten. En grupp arbetar i projektet Bostad först som arbetar med att förse hemlösa med bostäder

– För mig är det tydligt att brukare vill ha Peer support som kan komplettera boendestödjare och annan personal, säger Ninja Larsson, enhetschef vid Bostad först.

Kollegan Ingalill Massiani med egen erfarenhet av psykisk ohälsa skulle egentligen ha forskat men valde att istället ta uppdraget som Peer support på Bostad först.

– Jag kan sitta på akuten en hel dag, ger bildstöd och pratar mycket i telefon med klienten. Jag jobbar mycket praktiskt, som jag gillar, säger hon.

Sammanfattningsvis var alla rörande överens om att Peer support gör skillnad i verksamheterna och för de berörda brukarna. Dock gäller det att påverka även på politiskt håll så att projektet övergår till permanenta satsningar. Västra Götalandsregionen, Stockholms stad och Psykiatri Region Skåne har så här långt kommit längst i Sverige när det gäller införande av Peer support.

 

Text: Thomas Gustafsson

Foto: Tua Lilja