Trauma är något av det svåraste en person kan uppleva. Om den drabbade personen då inte får bearbeta händelsen kan det bli ett livslångt lidande med allvarliga konsekvenser när det gäller tillit och relationer. Återhämtningen från annan psykisk ohälsa blir mycket svårare om patienten inte får traumabehandling.

Stefan Sandström, leg. Psykolog och författare av boken ”Missbruk, trauma och samsjuklighet” (2019), menar att traumabehandlingen i Sverige är eftersatt och jag håller med.

Varför är traumabehandling så eftersatt i Sverige?

Jag tror att det beror på:

 • Vi har gamla föreställningar om vad ett trauma är.
 • Vi vågar inte prata om svåra händelser.
 • Brist på kunskap.
 • Skam- och skuldkänslor

Många tycks fortfarande tro att trauma handlar om krig, tortyr och naturkatastrofer. Det förekommer sällan i Sverige. Oftast talas det bara om trauma i samband med ensamkommande och flyktingar. Det som glöms bort är att många svenskar lider av PTSD (posttraumatiskt stressyndrom)/trauma. Detta vill jag förändra. Alla som upplever trauman utvecklar inte PTSD. Det är ändå lika viktigt att dessa personer får traumabehandling som de som utvecklar PTSD. Det är särskilt viktigt med traumabehandling vid barndomstrauman. Trauman som upplevs tidigt i livet påverkar anknytningsförmågan.

 

Vad är trauma?

Ordet trauma betyder skada. Ett psykiskt trauma är ofta ett resultat av en chockartad och smärtsam upplevelse som skapar så mycket stress och överväldigande känslor att de blir svåra att hantera. Svåra händelser kan framkalla både fysiska och psykiska reaktioner. Att vi upplever dem är tecken på att vi börjar återhämta oss från det som har hänt, skriver Psykologiguiden på sin hemsida.

 

Händelser som kan göra att människor traumatiseras

 • Rån
 • Misshandel
 • Sexuella övergrepp
 • Mobbning
 • Att bevittna ett brott
 • Olyckor/naturkatastrofer
 • Krig
 • Tortyr
 • Psykiatrisk tvångsvård

 

De vanligaste symtomen på trauma

 • Flashbacks – att man återupplever ett trauma
 • Mardrömmar
 • Utagerande/utåtagerande
 • Brist på tillit/förtroende för andra människor
 • Anknytningssvårigheter
 • Mycket svår ångest
 • Bortträngning
 • Minnesförlust
 • Koncentrationssvårigheter

 

Bemötande av personer med trauman

Det viktigaste, när det gäller personer med traumaupplevelser, är att lyssna och tro på deras berättelser. Att avsätta tid för detta och att inte stressa personen. Att skapa ett förtroende. Och de måste få traumabehandling.

 

Vad samhället bör göra

När det gäller personer som har varit utsatta för sexuella övergrepp eller våld i nära relationer måste samhället tydligare markera att dessa brott är helt oacceptabla. Samhället måste sluta skuldbelägga brottsoffren. Sluta med kommentarer som:

– Du måste tänka på hur du klär dig! Drick inte så mycket alkohol!

Sådana kommentarer skapar bara mer skuldkänslor hos offren. Dessutom signalerar vi då att det är helt ok att till exempel våldta någon som är berusad eller som klär sig utmanande. Vilket aldrig får tillåtas! Dessutom förvärras även traumaupplevelsen för offret.

Se till att alla inom rättsväsendet får rätt utbildning om vad trauma är och hur det påverkar den drabbade! Det gäller poliser, åklagare, domare, nämndemän med flera.

Även straffen för dessa brott är idag för låga.

 

Vad sker om patienten inte får traumabehandling?

En patient med till exempel beroendeproblematik riskerar att återfalla i sitt missbruk. Personer med självskadebeteende respektive ätstörningar får svårare att sluta med sina destruktiva beteenden. Personerna kan ofta få svårt med tilliten till andra människor och får därmed svårt att bygga goda relationer. Vårdpersonal måste helt enkelt se vad som orsakar den psykiska ohälsan. Här efterlyser jag mer kunskap och utbildning om just trauma. Andra konsekvenser som kan uppstå är bland annat ökad risk för självmord och självmordsförsök, att förmågan till socialt fungerande försämras.

 

Varför vågar vi inte prata om det svåra i livet?

Ett problem som jag menar försvårar situationen för många är att vi i Sverige ofta inte vågar prata om det som är jobbigt. Trots allt så drabbas de flesta av oss någon gång i livet av jobbiga händelser. Vi blundar gärna istället för att prata om det. Anledningarna kan vara många. Till exempel att vi känner skam och skuld.

Ett annat problem är att vi generellt anser att familjen är det bästa vi har. Men många lever i dysfunktionella familjer, där det förekommer missbruk, våld, sexuella övergrepp och psykisk ohälsa.

Psykiatrin i Sverige måste satsa mer på traumabehandling snarast! Eftersom dagens forskning visar att 50 procent av alla som har beroendeproblematik har upplevt trauma, så anser jag att just beroendepsykiatrin bör erbjuda traumabehandling mycket mer.

 

Text: Petra Rohrer

Foto: Monica Atterberg