Psykisk ohälsa är ett växande samhällsproblem som inte får den uppmärksamhet problematiken kräver. För att nå ut till människor som lider av psykisk ohälsa behöver våra politiker visa ett större engagemang och en bättre förståelse. I spåren av covid-19 talas det mycket om olika riskgrupper, men en riskgrupp som inte blivit tillräckligt uppmärksammad är personer som redan innan pandemin levde isolerade och deprimerade.


I mars förra året hade självmordslinjen Mind 16 000 samtal. Under samma period i år tog självmordslinjen emot 25 000 samtal – en drastisk och oroväckande ökning. Varje år vårdas 5 000 barn och unga i Sverige för självmordsförsök, och cirka 160 unga människor dör i självmord. Det här är siffror som politiker och myndigheter inte längre kan blunda för. Vi måste våga prata och lyfta även dom mest obekväma ämnena.

Behövs utbildning för att förebygga självmord

Sverigedemokraterna förstår vikten av en god och tillgänglig psykisk vård, både för barn och vuxna. Därför vill vi verka för att all personal som arbetar inom vård och omsorg bör gå en kortare utbildning för att kompetensutveckla och känna igen signaler för att tidigt upptäcka eventuella tecken på självmordsbenägenhet.

Satsning på psykiatriska ambulanser

För att tillgodose behoven som uppstår i och med psykisk ohälsa, behöver vårdresurserna anpassas efter samhällsutvecklingen. I Region Stockholm och Region Skåne pågår just nu ett tvåårigt långt projekt där man satsat på psykiatriska ambulanser, så kallade PAM-enheter. Dessa enheter åker endast ut på akuta larm om psykisk ohälsa så som självmordsförsök, med huvudfokus på att vårda i hemmet och på så vis avlasta akutmottagningarna. De är oerhört uppskattade av både patienten och sjukvården.

Tyvärr finns det bara en psykiatrisk ambulans i Stockholm och en i Skåne, som är i drift alla veckans dagar mellan kl. 14–02.  Enheterna är högt belastade och vi skulle behöva tillföra fler, men även införa dessa i flera andra regioner i Sverige.

Vi vill följa upp det framgångsrika PAM-projektet, genom att permanenta PAM-enheten i Stockholm och därutöver inrätta ytterligare två enheter. Det behöver finnas en PAM i norra Stockholm, en i södra och en i centrala Stockholm. Därtill bör flera regioner i Sverige följa efter och inrätta egna PAM-enheter.

I dag är Dagen för ungas psykiska hälsa, men låt inte uppmärksamheten tryta. Vi politiker måste våga lyfta frågan lika naturligt som med så många andra frågor.


Janina Fond (SD) Talesperson vård och omsorg, Ungsvenskarna

Gabriel Kroon (SD) Gruppledare, Region Stockholm

Janina Fond
Gabriel Kroon