1. Varför ska vi rösta just på dig i EU-valet?

Svara på max 10 rader (12 p)!

Därför att Moderaterna fokuserar på att lösa Europas samhällsproblem. Vi vill göra Sverige och Europa tryggare.

  1. Vilken partigrupp kommer ditt parti att tillhöra.

Moderaternas partigrupp är EPP, som är den största partigruppen i Europaparlamentet.

  1. Vilka frågor avser du att driva i EU-parlamentet om du blir vald?

Svara på max 10 rader (12 p)!

Jag vill att EU ska göra mer för att bekämpa den gränsöverskridande brottsligheten, se till att Europas klimatpolitik både inkluderar mer förnybar energi och mer kärnkraft, samt arbeta för en europeisk invandringspolitik som är mer kontrollerad.

  1. Vilka personliga funderingar har du kring EU:s sociala pelare – på vilka områden bör EU-länderna samarbeta och på vilka bör de inte göra det? Motivera dina synpunkter!
    Svara på max 15 rader (12 p)!

Jag vill fördjupa Europasamarbetet på områden där medlemsländerna har gemensamma problem som behöver lösas. Det handlar till exempel om att sätta stopp för stöldligorna som reser mellan länder. Men EU ska inte bestämma över svensk arbetsmarknad och välfärd. Vi vill inte kompromissa bort våra goda svenska förhållanden med andra medlemsländer som inte kommit lika långt som oss. Därför är vi emot den sociala pelaren. Här i Sverige ska vi prioritera arbetet med att motverka psykisk ohälsa bland barn och unga, bland annat genom att korta vårdköerna till BUP.