EU-val 2019

Toktam Jahangiry, Kandidat #4 Feministiskt Initiativ

Toktam jahangiry fotograf oscar stenberg
 1. Varför ska vi rösta just på dig i EU-valet?

Svara på max 10 rader (12 p)!

Jag är kvinna, muslim och som barn har jag upplevt krig och som ung tjej var jag tvungen att lämna mitt land Iran på grund av mina politiska åsikter.

Jag är den som väldigt många pratar om men få talar med. Jag är en röst för alla som upplevt våld, förföljelse på grund av kön och ojämlikhet.

Vid 7 års ålder rakade jag av mig håret för att slippa bära slöja i iranska skolan, för att jag tyckte att vi tjejer kan själv bestämma vad vi vill bära och inte bära. Sedan dess har jag ägnat mitt liv till att bekämpa mäns våld mot kvinnor och tjejer, och är medgrundare för en kvinnojour i Malmö.

 1. Vilken partigrupp kommer ditt parti att tillhöra.

Vi har under tidigare mandatperiod suttit i Gruppen Progressiva förbundet av socialdemokrater, men det är en förhandlingsfråga utifrån vilket inflytande vi har möjlighet att få i den gruppen vi kommer att tillhöra.

 1. Vilka frågor avser du att driva i EU-parlamentet om du blir vald?

Svara på max 10 rader (12 p)!

Jämställdhet är nyckeln för att skapa ett rättvisa Europa. Ett Europa där varje röst gäller.

Europa har skapat ett parallellt samhälle där papperslösa personer lider. Det är dags att alla länder i Europa skapar en human asylpolitik.

Som medgrundare av en kvinnojour i Malmö, har jag i 15 år drivit frågor om mäns våld mot kvinnor, hedersvåld, barnäktenskap, prostitution samt sexköpslagen. Alla som är aktiva inom kvinnojourer och tjejjourer gör politik genom sitt arbete på jourer.

Våld i alla former, på det privata planet, på samhällsnivå eller militärt hänger samman och i EU måste det synsättet påverka alla politiska beslut.

Nationalism, militär upprustning och ständig tillväxt är inte svaren på de utmaningar vi står inför.
Inför Europaparlamentsvalet 2019 går vi till val på̊ ett liv fritt från våld, en rättvis värld och en levande planet. Vi vill ta stora steg framåt för jämställdheten, en radikal klimatpolitik, en solidarisk migrationspolitik, en stark välfärd och en rättvis fördelning av makt och resurser.

 1. Vilka personliga funderingar har du kring EU:s sociala pelare – på vilka områden bör EU-länderna samarbeta och på vilka bör de inte göra det? Motivera dina synpunkter!
  Svara på max 15 rader (12 p)!

EU:s sociala pelare handlar om att ge människor viktiga rättigheter. Pelaren bygger på 20 principer i tre kategorier:

  • Lika möjligheter och tillgång till arbetsmarknaden
  • Rättvisa arbetsvillkor
  • Social trygghet och social integration

Det är nödvändigt att dessa rättigheter blir en bas som alla människor ska ha rätt till (i nuläget saknas dessa rättigheter i många länder i Europa), men sedan ska varje land ha rätten att bygga ut dessa basrättigheter, men rättigheterna i EU:s sociala pelare ska utgöra en miniminivå som ingen ska behöva leva utan.

 

Fotograf: Ulrika Bernhardsson

Relaterade artiklar