Som besökare på Akademiska sjukhuset tycker jag att det är svårt att hitta till rätt avdelning. Fler skyltar skulle underlätta.

Akademiska sjukhuset med Psykiatrins hus har en bra webbplats. Med hjälp av den kan man hitta till rätt ingång om man har en dator eller smartphone och knappar sig fram. Väl inne på sjukhuset är det emellertid svårt att hitta, särskilt första gången man är kallad eller besöker läkare akut. Det borde vara betydligt lättare att hitta på sjukhuset, även utan mobiltelefon med gps-funktion. Första besöket, till exempel på röntgenavdelningen, är alltid ett äventyr då man behöver fråga sig fram bland personalen för att komma rätt.

Foto Thomas Gustafsson

Så här ser de flesta skyltarna ut som visar vart patienter och personal ska gå för att hitta till rätt avdelning på Akademiska sjukhuset, Uppsala

Ett sätt för Akademiska sjukhuset att underlätta för sina patienter kunde vara att i högre grad använda sig av elektroniska skyltar. De ska vara väl synliga för besökarna och ha en tydligt läsbar display. På lång sikt blir det billigare att installera dem än vanliga fasta skyltar. Fördelen med elektroniska skyltar är även att de kan förses med ny information om en avdelning flyttar. Kombinationen av fler vanliga skyltar och elektroniska skulle göra det avsevärt lättare för de vårdsökande att hitta rätt på sjukhuset. Personer som har svårt för att besöka stora sjukhus skulle bli mindre stressade.

Foto Thomas Gustafsson

En av TV-skärmarna som bjuder på nyttig information för besökaren på Akademiska sjukhuset. Men än så länge finns inga TV-skärmar som vidare vart du ska gå för att hitta till rätt avdelning på sjukhuset. Heller inga digitala skyltar.

Akademiska sjukhuset har genom sin webbplats gjort mycket för att hjälpa besökare. Men det går att åstadkomma ännu mer, i synnerhet för personer som är mindre vana vid smartphones och datorer. Även de med nedsatt minnesfunktion tjänar på ökad tydlighet hela vägen.

 

Vilsen besökare på Akademiska

Foto: Thomas Gustafsson