Insändare

Det pågår besparingar inom psykiatrin i Region Skåne

På bilden syns (tv) Herman Holm, överläkare vid vuxenpsykiatrin Malmö & (th) Nils Littorin, ST-läkare vid vuxenpsykiatrin Malmö. Foto:Privat. Bilden är ett montage

En kvartett borgerliga politiker i den nya Psykiatri- och habiliteringsnämnden skriver den 22 juni i tidningen Sydsvenskan att det inte sker några besparingar inom psykiatrin i Region Skåne.
”De har fel! Psykiatrin har under en lång rad av år varit en allt magrare mjölkko – framförallt för fortsatt utbyggnad av sjukhusen”, skriver Nils Littorin, ST-läkare, vuxenpsykiatri Malmö (t.h.), och Herman Holm, överläkare, vuxenpsykiatri Malmö (t.v.).
Då de ännu inte fått besvara debattartikeln i Sydsvenskan har de valt att publicera sitt inlägg på Facebook och i Vox Vigor.

Det går som regel till på det sättet att besparingar via så kallad osthyvel på en eller ett par procent sjösätts. Det drabbar all verksamhet – även psykiatrin i Region Skåne som regelmässigt har hållit budgeten till skillnad från framförallt sjukhusbundna kliniker. Vi har åtskilliga gånger och till skillnad från andra levererat besparingen vilket i praktiken innebär minskad budget.

De stora sjukhusen, framförallt Skånes universitetssjukhus (SUS), Malmö-Lund, och Helsingborgs lasarett, har regelmässigt vare sig kunnat leverera besparing eller hållit budget vilket vid upprepade tillfällen medfört budgetförstärkning. Det verkar som att man inte alls är medveten om att psykiatrins del av de gemensamma sjukvårdskostnaderna 2018 uppgick till 8 procent. I början av 2000-talet låg vi på 12 procent.

Svårt få plats inom slutenvården

Vi som arbetat i psykiatri Malmö under denna tid har kunnat se följande:

  • kraftig reduktion av antalet vårdplatser (cirka 50 stycken. har försvunnit de senaste 15 åren).
  • psykologer, arbetsterapeuter, sjukgymnaster har tagits bort från slutenvården.
  • hopslagning av många mindre mottagningar till färre och större.
  • på jourmottagning (vi har bägge regelbunden jourtjänst) ligger ribban för att få en slutenvårdsplats högt. Det är i stort sett enbart patienter som är självmordsnära alternativt så dåliga att psykiatrisk tvångsvård är befogat som kan räkna med att få en vårdplats. Många andra som tidigare skulle fått en vårdplats hänvisas till öppenvård. Anhöriga får dra ett allt tyngre lass.

Besparingar maskeras genom effektivisering

Nu har den borgerliga alliansen i Region Skåne aviserat ett effektiviseringskrav på 2 procent – men ordet besparingar vill man inte ta i sin mun. Istället framställer borgaralliansen Skåne det som att psykiatrin har gott om resurser – de har ju pengar över! Överskottet i verksamheten beror dels på att det varit svårt att rekrytera läkare och sjuksköterskor till vår kraftigt nedbantade verksamhet.
Men sanningen är också att vår förre förvaltningschef nekade psykiatrin i Region Skåne att använda dessa medel och lade rabarber på dem till att finansiera underskott på andra håll, framförallt på sjukhuset i Helsingborg. Det var till och med så illa att psykiatrin inte fick de statliga stödmiljoner som gick ut från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) till psykiatrin. De går ju till huvudmannen. Och förvaltningen hade en annan prioritering.

Ökad stress och överfulla avdelningar

Underfinansiering och nerdragning har vi och våra patienter fått betala med stress och överfulla vårdavdelningar. Många medarbetare har gett upp och lämnat Malmöpsykiatrin. Vi som är kvar slits mellan vårt kall och en allt stressigare arbetsmiljö. Låt oss få tillbaka de pengar som tagits från psykiatrin till Region Skånes sargade budget. Låt oss få använda pengarna till det de är tänkta för: vård av psykiskt sjuka, kompetenshöjning för personalen och rekrytering av medarbetare.

Text: Nils Littorin, ST-läkare, vuxenpsykiatri Malmö
Herman Holm, överläkare, vuxenpsykiatri Malmö

Foto: Privat

Lämna en kommentar

Relaterade artiklar