EU-val 2019

Jacop Dalunde, Kandidat #3 Miljöpartiet

Jakop Dalunde
  1. Varför ska vi rösta just på dig i EU-valet?

Svara på max 10 rader (12 p)!

Enligt IPCC:s rapport har vi bara 11 år på oss att lösa klimatkrisen. Det stundande EU-valet avgör till stor del om en hållbar framtid är möjlig. Vi gröna ska vara en motkraft till de konservativa krafter som ifrågasätter både klimatpolitik och mänskliga rättigheter. Den senaste mandatperioden har jag bland annat arbetat med reformen av EU:s utsläppshandel, som ökar priset på utsläppsrätter avsevärt. Det ska kosta att släppa ut. Jag har även varit med i att ta det första steget mot en europeisk klimatlag, som innefattar koldioxidbudgetar och som utgör en färdplan mot Parisavtalet. Dessutom har jag drivit igenom förslag som underlättar tågresor ut i Europa, så att tåget kan bli det självklara valet för både kort- och långdistans resor. Mycket finns kvar att göra och jag vill därför fortsätta kampen för ett grönare och medmänskligare Europa. Vi gröna behövs nu mer än någonsin.

  1. Vilken partigrupp kommer ditt parti att tillhöra.

Miljöpartiet de gröna tillhör den så kallade gröna gruppen (De Gröna/EFA) tillsammans med övriga gröna partier i Europa.

  1. Vilka frågor avser du att driva i EU-parlamentet om du blir vald?

Svara på max 10 rader (12 p)!

Jag vill fortsätta slåss för en hållbar transportsektor, där tåget på riktigt kan ersätta flyget som det självklara transportmedlet inom Europa. Vi måste bygga fler höghastighetsbanor och se till att tågen går i tid, både i Sverige och hela EU. Jag vill även vara med och se till att EU blir världsledande i klimatomställningen. Under denna mandatperiod har vi lagt grunden för en europeisk klimatlag – nästa mandatperiod vill jag utveckla den och se till att alla EU:s medlemsländer antar en nationell klimatpolitik som är ambitiös och ligger i linje med Parisavtalet. I synnerhet arbetet med utsläppsbudget behöver utvecklas och bli en central del i EU:s framtida, fullständiga klimatlag

  1. Vilka personliga funderingar har du kring EU:s sociala pelare – på vilka områden bör EU-länderna samarbeta och på vilka bör de inte göra det? Motivera dina synpunkter!
    Svara på max 15 rader (12 p)!

I grunden tycker jag att EU-länderna ska samarbeta eller förtäta sitt samarbete i de områden där det finns ett ‘europeiskt mervärde’. Det vill säga att resultatet kan bli bättre när medlemsstaterna agerar och tar beslut tillsammans än om  enskilda länder agerar var för sig. Den sociala pelarens vill förstärka social trygghet och integration och därmed stabilitet i hela EU. Vi måste ha schyssta villkor på arbetsmarknaden i hela EU och den svenska modellen med kollektivavtal ska respekteras.

 

Fotograf: Sander de Wilde

Relaterade artiklar