1. Varför ska vi rösta just på dig i EU-valet?

Svara på max 10 rader (12 p)!

Jag är den som stått upp för Sverige i Europaparlamentet på det tydligaste sättet emot EU:s överstatliga migrationsprojekt. Från dag ett har EU försökt tvinga alla medlemsstater däribland Sverige att ta emot migranter. Detta hade inte bara ökat migrationen utan även skapat en permanent dålig migrationspolitik. När jag kom ner till parlamentet år 2014 var jag i princip ensam om att propagera för en australiensk lösning och att båtarna i medelhavet borde förmås att åka tillbaka till Afrika. Nu är detta politiken som diskuteras på allra högsta EU-nivå, tänk om de hade lyssnat på mig och mitt parti för fem år sedan. Jag kommer även driva frågor som ska hjälpa till i kampen mot terrorismen och dess främsta orsak: islamismen. Vi bör på allvar titta på en lösning där moskéer inte kan finansieras av tredje land. Jag har skapat ett brett kontaktnät och varit djupt involverad i viktiga rättsakter som fortfarande riskerar att gå igenom och ta makten från Sveriges riksdag. Med mig får man en vanlig kvinna som talar klarspråk i maktens korridorer.

  1. Vilken partigrupp kommer ditt parti att tillhöra.

Jag kommenterar inte gruppförhandlingar i detalj men allt pekar på att
det blir nuvarande grupp ECR.

  1. Vilka frågor avser du att driva i EU-parlamentet om du blir vald?

Svara på max 10 rader (12 p)!

Alla frågor som kommer att öka på återvändandet av illegala migranter blir mitt huvudfokus. Just nu reformeras återvändandedirektivet och jag är mycket stolt över att jag var med och stoppade att vänstergrupperna kapade direktivet och försvårade ytterligare utvisningar. Nu får vi en ny chans att införa fler möjligheter till förvar i lagstiftningen. Något som jag även drivit i samband med Dublinförordningen. Vi behöver ett system där illegal migration omöjliggörs helt. Det är ohållbart att migranter till varje pris ska ta sig till unionen för att lämna en asylansökan och sedan avvika och leva som illegal i valfritt medlemsland. Säkerhetsfrågor är otroligt viktiga också, jag kommer driva frågor som bekämpar islamismen och särskilt mer kontroll av moskéer som ofta är en grogrund för extremism, särskilt de som finansieras av Saudiarabien.

  1. Vilka personliga funderingar har du kring EU:s sociala pelare – på vilka områden bör EU-länderna samarbeta och på vilka bör de inte göra det? Motivera dina synpunkter!
    Svara på max 15 rader (12 p)!

Jag har röstat nej till det som har med den sociala pelaren att göra. Socialdemokratins svek mot arbetarrörelsen är enormt i och med att man genom att släppa igenom dokumentet nu har öppnat upp för skarp och tvingande lagstiftning i arbetsrätten. Vi har redan röstat om tre rättsakter som anger den sociala pelaren som grund även trots att socialdemokratin påstod att det skulle vara icke-bindande. EU bör inte röra socialpolitiken överhuvudtaget och särskilt inte föräldraförsäkringen. Den svenska modellen ska försvaras så EU ska inte peta i arbetsrätten. Försvarssamarbetet ska inte fortskrida något mer på EU-nivå, vi ska inte luras in i NATO bakvägen. Skattepolitiken ska bestämmas av medlemsstaterna själva och vi ska definitivt inte ha några skatter som går direkt till EU. Straffrätten i Sverige ska även påverkas minimalt av EU, vi ska ha högre straff generellt i Sverige och det ska bestämmas av Riksdagen. EU ska samarbeta för en väl fungerande inre marknad och ökad frihandel. Säkerhetssamarbetet är även viktigt särskilt för att stoppa den illegala migrationen och terrorismen, den yttre gränsen måste hållas.