Samhälle

Psykiatriveckan 12-16 november 2018

Psykiatrins Hus i Uppsala. Foto: Monica Atterberg

Psykiatriveckan arrangerades den 12-16 november 2018 av föreningen Hjärnkoll Uppsala län. Totalt hölls 19 föreläsningar om psykisk hälsa/ohälsa samt 2 Sesamföreläsningar. Både Hjärnkolls och Sesams föreläsningar hölls i Uppsala. Huvudtemat för veckan var: ”Psykisk hälsa i livets olika skeden.

Tema: Arv och miljö

Varje dag hade ett eget tema. Första dagen handlade om arv och miljö. Föreläsningen om upplevelser av trauma hos barn innehöll bland annat hur trauman som sker tidigt i livet kan påverka den drabbade under livet. En föreläsning handlade om hur självstigmatisering kan minska genom NECT (Narrative Enhancement Cognitive Therapy) och en spännande föreläsning som gav inblick i Immunopsykiatri. Dock var den för mig något för avancerad. Den sista föreläsningen handlade om en kampanj som gällde medicinfria alternativ vid psykisk ohälsa. Den var intressant men lite svår att förstå och kanske lite väl lång.

Det var en väl sammansatt blandning av föreläsare. Några representerade vården/professionen. En del var forskare. Flera var renodlat föreläsare. Framför allt under fredagen medverkade många med egen erfarenhet av psykisk ohälsa, så kallade attitydambassadörer. De sistnämndas föreläsningar blev personliga berättelser som de delade med sig av.

Föreningen Hjärnkoll, som var arrangör, fanns där varje dag och informerade om sin verksamhet.

Bild på Bengt Olsen, ordförande i Hjärnkoll Uppsala län, informerar om föreningens verksamhet. Foto: Tua Lilja
Bengt Olsen, ordförande i Hjärnkoll Uppsala län, informerar om föreningens verksamhet. Foto: Tua Lilja

Några av ovanstående föreläsningar kommer som egna artiklar.

 

Tema: Skola

Tisdagen ägnades åt skolan. Det talades bland annat om lärande och psykisk hälsa och hur det går ihop. Dessutom presenterades OCD-förbundets skolprojekt och man visade också en film ”Mamma, jag har blivit knäpp!”.

Tema: Arbetsliv

Onsdagens föreläsningar riktade in sig på arbetslivet. Överlag var det väldigt bra föreläsningar med mycket information om nya metoder och modeller, till exempel IPS-metoden och PEER Support-modellen. Den föreläsning som avvek från temat handlade om sömnens betydelse för kropp och själ.

I en av föreläsningarna hade man önskat att talarna varit mer bekväma i sina roller. Det gällde arbetsterapeuterna från Arbetsförmedlingen.

Vid sidan av dessa föreläsningar, anordnade Sesam en föreläsning på kvällen.

 

Tema: Senior

Inledningen av torsdagen ägnades åt psykisk ohälsa hos äldre. Två personer från den äldrepsykiatriska mottagningen på Akademiska sjukhuset berättade om verksamheten där och om erfarenheterna av äldres psykiska ohälsa. Talarna gav åhörarna mycket intressant ny kunskap och var tydliga med sitt budskap.

Vi fick också lyssna till en föreläsning om OCD med samlartvång/samlarsyndrom. Slutligen fick vi ta del av information från biträdande verksamhetschef, samordning verksamhetsområde Psykiatri, Akademiska sjukhuset. Framför allt informerades det om den nya in- och utskrivningslagen.

Tema: Strategier för att må bra

Psykiatriveckans sista dag ägnades åt olika strategier för att må bra. Samtliga föreläsare denna dag var personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa/psykiska funktionsnedsättningar. Strategier som nämndes var promenader i Balans, positiva listor, mirakelfrågan, pälsterapi- djurens betydelse vid psykisk ohälsa, magandning, avslappningsövningar, mindfulness samt musikens helande kraft. Dessa föreläsningar var väldigt inspirerande att lyssna till. Talarna förmedlade ett hopp om återhämtning.

Få åhörare till intressanta föreläsningar

Psykiatriveckan var givande och intressant att följa, dock var det tråkigt med att så få åhörare kom.  Kanske borde man lägga psykiatriveckan på andra tider/dagar för att locka fler att komma. Kanske borde man tänka nytt gällande marknadsföringen av psykiatriveckan. Vid sidan av föreläsningarna så hade några av brukar-, patient- och anhörigföreningarna bokbord vid receptionen med material för respektive förening.

 

Text: Petra Rohrer

Foto: Monica Atterberg

1 kommentar

  • Kurt Nyberg

    Bra Petra att du sänder en notis till Brukarnätverket NSPH, googlegruppen där vi förmedlar mycket intressant information till varandra!
    Kul att läsa lite översiktligt om psykiatriveckan. Det blir intressant att läsa artiklarna om några särskilt intressanta föreläsningar också.

Lämna en kommentar

Relaterade artiklar